Gelijke kansen en waardering

Structurele ongelijkheid in kansen is een vorm van onvrijheid. Nog steeds stromen vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond minder vaak door naar de top. Bovendien verdienen zij voor hetzelfde werk vaak minder dan westerse mannen. Dat is onrechtvaardig en onverstandig, want dit is discriminatie, verspilt talent en verhindert evenwichtige managementteams en raden van bestuur en commissarissen. Uiteindelijk moet ook een carrière voor een herintredende ouder kansrijk zijn.

Vrijblijvende talentendatabases schieten tekort in het bewerkstellingen van de door ons gewenste verandering. D66 wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft, dat organisaties diversiteitprestaties inzichtelijk maken en dat ouderschapsregelingen worden gemoderniseerd. Er wordt geëxperimenteerd met neutrale sollicitatie- en promotieprocedures. Hiermee jaagt de overheid ook de benodigde cultuurverandering aan.

Gelijk werk, gelijke beloning

In onze grondwet staat dat discriminatie op basis van geslacht niet is toegestaan. Toch ontvangen vrouwen in Nederland bij zowel de overheid als het bedrijfsleven gemiddeld 8% minder loon voor precies hetzelfde werk als je corrigeert voor achtergrondkenmerken. Zonder die correctie blijkt uit Europese cijfers dat Nederlandse vrouwen gemiddeld 16,9 procent minder verdienen dan mannen. D66 wil dat vrouwen nu eindelijk hetzelfde gaan verdienen als mannen. Daarom stellen wij voor dat bedrijven verplicht worden in hun jaarverslag een diversiteitsparagraaf op te nemen met onder meer de verschillen in loon en vertegenwoordiging van het management. Dat biedt de ondernemingsraad een handvat om het gesprek aan te gaan over beloningsverschillen en vertegenwoordiging van vrouwen in hoge functies. Daarnaast wil D66 dat het wegnemen van het loonverschil tussen mannen en vrouwen bij gelijke arbeid een vast onderwerp van gesprek wordt bij de onderhandelingen tussen de sociale partners.