Diversiteit omarmen

08.06.2020

Anoniem solliciteren moet de norm worden voor stageselectie van mbo- en hbo-studenten. Op het mbo willen we dat de sollicitatie voor een stage van een student wordt georganiseerd binnen de school zelf. Zo zorgen we dat stageplekken óók beschikbaar zijn voor jongeren met een niet-westerse achtergrond.

03.12.2019

Dankzij D66 komt er een tijdelijk vrouwenquotum voor de top van beursgenoteerde bedrijven. Dit plan is nodig voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Op dit moment hebben slechts 6 van de 88 beursgenoteerde bedrijven 30% vrouwen in de top.

Diversiteit is de kern van een samenleving waarin iedereen kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontvouwen. Onafhankelijk van afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of religie.

In Nederland hebben wij hier nog veel te winnen. Vrouwen zijn nog altijd fors ondervertegenwoordigd op hoge posities in het bedrijfsleven, de politiek, de overheid en de wetenschap. Jongeren met een niet- westerse achtergrond hebben het extra moeilijk goede banen of zelfs maar een stageplaats te vinden. 

Er zijn nog veel vooroordelen over homoseksuelen, lesbiennes en transgenders. Vooroordelen zitten helaas vooral tussen de oren van mensen en laten zich niet zo makkelijk ‘verbieden’, maar de overheid moet discriminatie bestrijden en vervolgen en daarnaast altijd het goede voorbeeld geven. Zo veranderen beelden en vooroordelen en groeien kansen. Wij vinden dat nu te weinig voortgang wordt geboekt en willen diversiteit hoog op de agenda zetten, met duidelijke doelen. Wij willen dat in 2021 de minimale grens van 30 procent vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies is doorbroken, dat alle jongeren het gevoel hebben echte kansen te hebben en dat seksuele geaardheid geen rol meer speelt in je loopbaan.