Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Meer kansen voor oudere werknemers

In 2016 vormden 55-plussers 16% van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt voor ouderen zit echter op slot. D66 vindt het belangrijk dat mensen langer doorwerken. Maar dat betekent ook dat we mensen moeten helpen langer aan de slag te blijven. We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt.

Investeren en terugdringen risico’s

Investeringen in inzetbaarheid en het terugdringen van de risico’s van werkgeverschap komen ouderen ten goede. Door meer scholing, meer nadruk op inzetbaarheid als onderdeel van de huidige carrière en met een activerende WW. Door meer nadruk op een leven lang leren in het onderwijs zorgen we voor een nog beter aanbod van opleidingen. Ook willen we dat het UWV structureel investeert in meer persoonlijke aandacht bij bemiddeling en scholing van ouderen en anderen met een grote kans op langdurige werkloosheid.

Keuzemogelijkheden

Daarnaast willen we dat sommige specifieke regels voor ouderen veranderen. Wij willen dat loon zoveel mogelijk betaald wordt op basis van prestatie en op basis van toegevoegde waarde in plaats van leeftijd. Niet te rechtvaardigen beloningsverschillen tussen jongeren en ouderen moeten worden rechtgetrokken. Dat verlaagt de druk bij werkgevers om vooral jongere mensen aan te nemen. Ook bovenwettelijke ontziemaatregelen voor ouderen zoals extra verlofdagen en vrijstelling van ploegendienst dragen bij aan die druk. Wij willen deze ombuigen naar keuzemogelijkheden die voor alle werknemers beschikbaar zijn. Tegelijk moet het normaler worden dat een werknemer een stapje terug doet in werklast en beloning. De overgang van een werknemer of een zelfstandige naar een leefwijze met onbetaald werk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, moet eenvoudiger worden. Maar ook het doorwerken als werknemer of zelfstandige tot op hoge leeftijd moet, voor diegenen die dat willen, mogelijk worden gemaakt.

 

Laatst gewijzigd op 1 februari 2017