Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Emancipatie

Momenteel is nog steeds de helft van de vrouwen niet economisch zelfstandig. Dat maakt hen kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een scheiding. Bovendien gaan kinderen op een bepaald moment steeds meer hun eigen weg, maar als één van de twee ouders lange tijd niet heeft gewerkt is het vaak lastig om weer een baan te vinden. D66 wil de barrières om te gaan werken voor vrouwen wegnemen, denk daarbij aan het tegengaan van (zwangerschaps-) discriminatie, het bieden van betere en passende verlofmogelijkheden, toegankelijke kinderopvang, flexibelere arbeidstijden en ruimere openingstijden van winkels en voorzieningen.

Toegankelijke kinderopvang

Jonge ouders zitten in de drukste fase van hun leven. Om werk en zorg voor de kinderen goed te kunnen combineren, moet kinderopvang financieel toegankelijk zijn. D66 heeft zich ingezet voor hogere kinderopvangtoeslag bij de onderhandelingen over het Belastingplan met het kabinet. Vanaf 2016 wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd. Voor een gezin met een gemiddeld inkomen en twee kinderen die drie dagen naar de opvang gaan, wordt de kinderopvang ongeveer honderd euro per maand goedkoper. De systematiek van de kinderopvangtoeslag moet daarnaast eenvoudiger, zodat voorkomen wordt dat ouders achteraf een naheffing krijgen. Kinderopvang is niet alleen van waarde voor de ouders, maar ook voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de kinderopvang hecht D66 daarom veel belang aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde medewerkers met goede beheersing van de taal. Het toezicht moet zich daarom naast veiligheid ook richten op pedagogische kwaliteit.

Meer werken meer lonend maken

In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd. In het bijzonder geldt dat voor vrouwen. D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoeveel uren ze werken. Het belastingstelsel mag een keuze voor meer uren werken niet negatief beïnvloeden. Helaas is dat nu nog wel het geval. Voor gezinnen met twee werkende ouders loont het voor de minstverdienende partner (vaak de vrouw) niet om meer uren te gaan werken. De extra inkomsten uit meer uren werk wegen dan niet op tegen de extra kosten voor kinderopvang. D66 wil het systeem van belastingen en toeslagen zo aanpassen dat meer uren werken altijd loont.

Gelijk werk, gelijke beloning

In onze grondwet staat dat discriminatie op basis van geslacht niet is toegestaan. Toch ontvangen vrouwen in Nederland bij zowel de overheid als het bedrijfsleven gemiddeld 8% minder loon voor precies hetzelfde werk als je corrigeert voor achtergrondkenmerken. Zonder die correctie blijkt uit Europese cijfers dat Nederlandse vrouwen gemiddeld 16,9 procent minder verdienen dan mannen. De VVD en PvdA maken hun afspraak uit het regeerakkoord niet waar om zich actief in te zetten voor het wegnemen van deze beloningsverschillen. D66 wil dat vrouwen nu eindelijk hetzelfde gaan verdienen als mannen. Daarom stellen wij voor dat bedrijven verplicht worden in hun jaarverslag een diversiteitsparagraaf op te nemen met onder meer de verschillen in loon en vertegenwoordiging van het management. Dat biedt de ondernemingsraad een handvat om het gesprek aan te gaan over beloningsverschillen en vertegenwoordiging van vrouwen in hoge functies. Daarnaast wil D66 dat het wegnemen van het loonverschil tussen mannen en vrouwen bij gelijke arbeid een vast onderwerp van gesprek wordt bij de onderhandelingen tussen de sociale partners. In 2011 heeft het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gedaan naar gelijke beloning in de ziekenhuissector en daarbij een advies uitgebracht over de wijze waarop beloningsverschillen verminderd kunnen worden. D66 wil dit soort onderzoeken voor meer bedrijven beschikbaar maken.

Vereenvoudiging ARBO-regels

Flexibel werken stelt vrouwen en mannen ertoe in staat om een betere balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Door flexibel te zijn in zowel de arbeidstijden als de arbeidslocatie, zijn mensen beter in staat om werk te combineren met zorgtaken voor kinderen en oudere ouders. D66 wil de arboregels vereenvoudigen in het kader van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer.

LHBTI rechten

D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid om  zichtbaar jezelf te zijn in het dagelijkse leven. Waar die vrijheid wordt beknot, moet de overheid actief optreden. D66 heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het uitbreiden van die rechten. D66 was ooit initiatiefnemer voor het openstellen van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht en blijft zich ook onverminderd inzetten voor de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij.

Laatst gewijzigd op 3 mei 2017