Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 september 2016

Schiphol op zee?

Op 19 september bestaat Schiphol 100 jaar. De luchthaven is uitgegroeid tot een onmisbare motor voor onze economie. De luchthaven draagt voor 11 miljard bij aan de Nederlandse economie en biedt werk aan 370.000 mensen. Bedrijven kiezen voor Nederland dankzij Schiphol.

Om ervoor te zorgen dat Schiphol een belangrijke mainport en concurrerend blijft, is groei nodig. Tegelijkertijd neemt de druk op de omgeving van Schiphol en de overlast voor omwonenden toe. Augustus was de drukste maand ooit voor de luchthaven. Dit jaar wordt een recordaantal van 63 miljoen passagiers verwacht. Wat D66 betreft schuiven we onvermijdelijke keuzes niet voor ons uit. Denk nu na over het Schiphol van de toekomst, voordat het te laat is en Schiphol al weg is geconcurreerd door de andere grote internationale luchthavens. Daarbij denkt D66 onder andere aan Schiphol op zee.

Het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie en als banenmotor is enorm. Zo’n belangrijke motor moet behouden blijven voor volgende generaties, voor onze welvaart. Volgens de prognoses is groei van Schiphol nodig om de toenemende vraag van vliegverkeer aan te kunnen en concurrerend te blijven. Tegelijkertijd draagt de overheid ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van omwonenden en het beschermen van flora en fauna. Tot nu toe wordt telkens creatief gekeken of Schiphol in de marges niet nog een klein beetje kan groeien. We zijn tot nu toe erg creatief en effectief geweest om – binnen de bestaande grenzen – te komen met oplossingen. Van innovatieve landingstechnieken tot strategisch baangebruik, en van het isoleren van huizen tot het realiseren van Lelystad Airport om Schiphol te ontlasten.

Maar iedereen kan zien dat op de huidige locatie die groei uiteindelijk grenzen kent. Wat als de rek er straks echt helemaal uit is? Innovatie in de luchtvaart kent nu eenmaal ook grenzen of komt niet snel genoeg. Ultrafijnstof, onder andere uitgestoten door vliegtuigen, is schadelijk in een dichtbevolkt gebied. De woningopgaaf in de regio Amsterdam wordt alsmaar groter. Kortom: er komt een moment dat groei simpelweg niet meer mogelijk is zonder de omgeving nog zwaarder te belasten. En dat moment komt sneller dan we denken.

Het kabinet draalt echter en weigert een duidelijke lijn in te zetten. In de Luchtvaartnota uit 2009, het fundament van het luchtvaartbeleid, worden enkel tot 2020 zogenaamde ‘concrete richtinggevende keuzes’ gemaakt. Ook de onlangs verschenen ‘Actieagenda Schiphol’ kijkt maar vooruit tot 2020. En dat terwijl vorig jaar twee belangrijke adviesorganen van het kabinet, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) er nog op hebben gewezen dat in 2030-2050 mogelijk een kwart van de vraag al niet meer op Schiphol terecht kan. De schatting is dat de groei in 2050 zal oplopen van 110 miljoen tot 170 miljoen passagiers. Zo snel gaat het dus al! Dat vraagt om tijdig nadenken over hoe we daarmee om moeten gaan, zoals ook VNO-NCW terecht bepleit in zijn Next Level-rapport.

In tegenstelling tot dit kabinet wil D66 wél vooruit kijken. Wat ons betreft wordt daar direct mee begonnen. Onderzoeken naar één van de uitbreidingslocaties, een vliegveld in de Noordzee, liggen al tijden op de plank. Stelt je het eens voor: een vliegveld op een eiland langs de kust dat duizenden nieuwe banen creëert en waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid van omwonenden of de natuur. Het zou zomaar een serieuze optie kunnen zijn.

In opdracht van het kabinet startte TU Delft in 1999 een onderzoek waarvan de voorlopige conclusie was dat het mogelijk is. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder en de druk op Schiphol, bewoners en de omgeving is alleen maar toegenomen. In 2008 ontwikkelden baggerbedrijf Van Oord en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV nog een plan voor een vliegveld in de Noordzee. Dat verbaast geenszins: we sturen onze baggeraars immers naar Dubai en onze waterexperts naar Jakarta om dingen te doen die niemand voor mogelijk hield. Die kennis kunnen en moeten we ook benutten voor de grote uitdagingen in ons eigen land.

Het is echter het politieke hokjesdenken dat in de weg staat. Wat D66 betreft trekken we de kop weer uit het zand. D66 wil dat nu wordt doorgepakt met onderzoek en nadenken over uitbreidingslocaties voor Schiphol, bijvoorbeeld in de Noordzee. D66 dient bij de behandeling van de begrotingen dit najaar daarom een voorstel in om de opties opnieuw te onderzoeken. Doe dat voordat het te laat is en er niks meer te kiezen valt. Denk buiten de gebaande kaders, zoals de pioniers van Schiphol dat 100 jaar geleden deden op een drassige stukje grond in de Haarlemmermeer. Laten we ervoor zorgen dat Schiphol over 100 jaar niet alleen nog bestaat, maar dat het groeit en bloeit. Goed voor onze economie, goed voor de omgeving en goed voor omwonenden.

Dit is de volledige versie van het opiniestuk van Salima Belhaj “Schiphol op zee? Hoog tijd om hierover na te denken” in het Algemeen Dagblad van 17 september.