Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Nalaten aan D66

Door na te laten aan D66 draagt u bij aan het voortbestaan van de politieke partij waar u zo om geeft. U zorgt ervoor dat de volgende generaties ook het sociaal-liberale en progressieve geluid van D66 kunnen uitdragen.

Door na te laten aan D66 draagt u bij aan een sterke partij. Een D66 dat de komende decennia werkt in de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese vertegenwoordigingen aan het allerbeste onderwijs, een beter klimaat, goede en persoonlijke zorg en een sterk Nederland in een sterk Europa.

U kunt D66 opnemen in uw testament. Dat is een meer dan waardevol gebaar en een persoonlijke beslissing. U kunt D66 op drie manieren opnemen in uw testament: als legaat, erfstelling of een fonds op naam. D66 heeft de ANBI-status en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dit betekent dat uw legaat of erfenis geheel ten goede komt aan D66. Zie voor meer informatie over successierechten de site van de Belastingdienst.

Als u een vastomschreven gedeelte van uw erfenis nalaat, spreken we over een legaat. Dit kan een percentage zijn, een bedrag, maar ook roerende of onroerende goederen. Als (mede-)erfgenaam worden eerst alle kosten van de totale erfenis voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel ontvangen. D66 zet zich in om de nalatenschap in goed contact met nabestaanden, executeur en notaris te behandelen.

D66 in uw testament

Zonder testament bepaalt de wet wie erft. Het is dus verstandig om uw wensen op te nemen in een testament. Wanneer u D66 wilt benoemen in uw testament dan kan dat op drie manieren.

Optie 1: Legaat

Met een legaat laat u een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet u precies wat u aan D66 schenkt.

Optie 2: Erfstelling

Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een percentage van uw nalatenschap aan D66 na te laten.

Optie 3: Fonds op naam

Met een fonds op naam verbindt u uw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij u past. Uw fonds op naam geeft een toekomst aan doelen waarmee u zich verbonden voelt. Denk aan verkiezingscampagnes, trainingen of onderzoek naar een thema dat u aan het hart gaat. Vanaf €50.000,- kan een fonds op naam voor u worden opgesteld. Mocht u dit willen neem dan contact op met uw notaris en met D66 via het onderstaande formulier.

Notaris

Een notaris helpt u om de wensen die u over uw nalatenschap heeft vast te leggen in een testament. U kunt er in overleg met ons voor kiezen om D66 te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van D66 van belang. Het nummer waaronder D66 staat ingeschreven is: 40407863.

We zijn u zeer erkentelijk voor uw steun aan D66.

Contact met ons opnemen

Wij horen graag of we nog iets voor u kunnen betekenen. Als u onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u op te nemen. Wilt u meer weten over hoe D66 omgaat met uw privacy, kijk dan hier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2019