Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Veelgestelde vragen

Wat fijn dat je D66 wilt ondersteunen met je bijdrage! Met jouw bijdrage kunnen wij iedere dag werken aan goed onderwijs voor iedereen, een goed klimaat en een arbeidsmarkt waarin iedereen kans maakt op goed werk. Om dit te doen kiest D66 als enige progressieve partij voor samenwerken. Dat doen wij al jaren in vele gemeenten, in Europa en nu ook in het kabinet.

Dankzij jouw bijdrage kunnen we dat blijven doen. Daarmee investeren we in trainingen voor onze politici en bestuurders door het hele land, ontwikkelen we ons sociaal-liberale gedachtegoed en zetten we in op innovatieve campagnes. Bovendien houden we het lidmaatschap toegankelijk voor iedereen. Zo bouwen we verder aan een open partij.

Het geven aan een politieke partij levert natuurlijk vragen op. Die beantwoorden wij natuurlijk graag voor je.

Ik steun D66 al als lid. Waarom vraagt D66 leden en anderen ook om te doneren?

D66 wil graag voorop blijven lopen. We willen investeren in talentontwikkeling, vernieuwende campagne, innovatie van de vereniging en politici overal ondersteunen. Op dit moment financieren wij onze activiteiten met name met subsidie en lidmaatschapsgelden. Nog geen 8% van onze inkomsten bestaat uit giften aan de partij. Dat bouwen we graag uit om te blijven investeren in progressieve politiek.

Meer over onze inkomsten en investeringen kun je lezen in de jaarrekening.

Waar gebruikt D66 mijn gift voor?

Je gift is ons veel waard. We investeren deze zorgvuldig en uitsluitend in activiteiten die D66 versterken. We trainen onze politici, investeren in aanstormend politiek talent en zetten in op innovaties in de vereniging en in de manier waarop wij campagne voeren.

Is D66 arm?

Voor Nederlandse begrippen is D66 een arme partij. Gespaard geld zetten we in voor verkiezingscampagnes die bijna ieder jaar plaatsvinden. Daardoor hebben we geen grote buffers om op terug te vallen, maar zijn we wel de grootste progressieve partij van Nederland.

Hoeveel subsidie krijgt D66?

Politieke partijen in Nederland krijgen subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2014 ontving D66 in totaal 1,57 miljoen euro aan subsidiegelden. Dit bedrag is gebaseerd op de zetelverdeling in de Tweede Kamer en bestaat gedeeltelijk uit geoormerkte gelden. Zo is nog geen 950.000 euro directe subsidie aan D66. De resterende gelden zijn gereserveerd voor internationale activiteiten, het Wetenschappelijk Bureau en de jongerenorganisatie. Via Openbaar Bestuur en Parlement.com kun je meer informatie vinden over partijfinanciering in Nederland.

Dragen D66-politici ook bij aan de partijkas?

Ja. Onze volksvertegenwoordigers dragen een klein percentage van hun politieke inkomen af aan D66. Gemeenteraadsleden en wethouders doen dit aan de afdeling en Statenleden en Gedeputeerden aan de regio. De landelijke vereniging ontvangt afdrachten van onze leden van de Eerste en Tweede Kamer, onze Europarlementariërs en onze bewindspersonen. Zo dragen ook zij bij aan de campagnekas voor hun mogelijke herverkiezing. De percentages verschillen per bestuurslaag.

Betaalt D66 de leden van het Landelijk Bestuur?

Nee. Het Landelijk Bestuur krijgt geen salaris voor hun werkzaamheden. Landelijke, regionale en lokale bestuursfuncties binnen D66 zijn vrijwilligersrollen. Natuurlijk kunnen onze verenigingsbestuurders gemaakte kosten die zij maken in het belang van D66 declareren bij hun afdeling.

Het salaris en de inschaling van de medewerkers van het partijbureau zijn overeenkomstig de beloningsstructuur van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (het zogenaamde BBRA). De directeur van het partijbureau valt hier ook onder.

Waarom verhogen jullie de contributie niet, in plaats van om giften te vragen?

D66 wil een open partij zijn voor iedereen. In ons gedachtengoed staat centraal dat iedereen mee kan doen. Hoge lidmaatschapsgelden zijn een drempel om politiek actief te worden. Bovendien geven wij er de voorkeur aan dat mensen zelf kunnen kiezen hoeveel zij bijdragen aan de partij. Je kunt zelf je contributiebedrag eenvoudig aanpassen via deze pagina.

Mag mijn bedrijf ook geld geven aan D66?

D66 is dankbaar voor iedere gift, maar ook voorzichtig bij het aannemen van geld van bedrijven. De belangen van bedrijven en ons gedachtegoed mag niet door elkaar heen lopen. Daarom voeren wij voordat je bedrijf kan geven aan D66 graag het gesprek. Zo kunnen we samen een verstandige afweging maken over je gift. Wil jij met jouw bedrijf geven aan D66? Neem dan contact op via fondsenwerving@d66.nl.

Hoe hoog moet mijn gift zijn?

Dat bepaal je zelf. Je gaat er zelf over hoeveel, hoe vaak, wanneer en op welke manier je D66 extra ondersteunt. Iedere bijdrage is van harte welkom. Je kunt eenmalig, doorlopend of direct een bedrag overmaken. Je kunt zogenaamd ‘slim geven’ of een schenkingsovereenkomst afsluiten voor een periode van vijf jaar. Dit levert de nodige belastingvoordelen op. Bereken je voordeel via deze speciale giftenpagina.

De gemiddelde gift die wij naast het lidmaatschap ontvangen, is €90,00 per jaar.

Wat is ‘slim geven’?

Omdat D66 een ANBI-status heeft kan men ‘slim geven’. Dat doe je door een schenkingsovereenkomst af te sluiten. Een periodieke gift leidt tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gift. Hoe meer je geeft hoe groter het belastingvoordeel vandaar dat dit ‘slim geven’ heet. Hier kun je het zelf uitrekenen.

Ik wil graag mijn bijdrage automatisch willen laten incasseren. Kan dat?

Ja, dat kan natuurlijk. Raadpleeg hiervoor onze schenkingsovereenkomst.

Wat is het bankrekeningnummer van D66?

Het bankrekeningnummer van D66 is NL11RABO0113042396. Hierop kun je een bedrag storten o.v.v. gift. Dit kan ook direct via iDeal.

Wat is het RSIN van D66?

RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst. Het RSIN van D66 is 003965442.

Ik wil geen eenmalige gift doen, maar graag voor onbepaalde tijd jaarlijks een bedrag overmaken. Maak ik jullie daar blij mee?

Jazeker en dat kan erg eenvoudig. Je kunt dit doen via ‘slim geven’, dan is de gift af te trekken van je belastbaar inkomen. Of je geeft via een SchenkingsovereenkomstReken hier uit hoeveel belastingvoordeel je gift je kan opleveren.

Wil je eerst even bijpraten over de beste manier van geven? Neem dan contact op via fondsenwerving@d66.nl of via 070 – 356 60 66. We helpen je graag verder.

Hoe weet ik zeker dat D66 mijn geld goed besteedt?

D66’ers zijn kritische mensen. Bovendien draaien we iedere euro die we uitgeven een paar keer om. In de jaarrekening doen we jaarlijks verlag van de projecten die wij hebben kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Onze ledenvergadering besluit uiteindelijk de jaarrekening al dan niet goed te keuren. Voorgaande jaarrekeningen vind je op deze pagina.

Wat krijg ik terug voor mijn gift?

Onze dankbaarheid! Van onze gevers horen wij alleen dat zij geven om D66 te steunen. Mede daarom kiezen wij ervoor deze middelen in te zetten ter versterking van de partij. Zo zorgen we voor een nog effectievere besteding van jouw gift.

Kan ik de jaarrekening lezen?

Ja, natuurlijk. Kijk hier! Let op: het is best wel droge kost met veel cijfers.

Beschikt D66 over een ANBI–status?

Ja. Deze status zorgt ervoor dat D66 geen schenkings- en successiebelasting hoeft te betalen en dat je slim kunt geven. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is je jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

Wat is een ANBI?

ANBI is een afkorting en staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Alle informatie over D66 als ANBI vind je hier. Ook de Belastingdienst kan je alles vertellen over ANBI’s.

Valt een schenking aan D66 onder het successie en schenkingsrecht?

Nee, D66 is als ANBI vrijgesteld van het successie- en schenkingsrecht. Dat betekent dat je een eenmalige gift als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting kunt aftrekken. Zo maakt de Belastingdienst het dus makkelijker om te geven.

Hoeveel van deze gift kan ik aftrekken bij de belastingdienst?

Dit kun je eenvoudig laten uitrekenen via onze rekenmodule.

Ik zou D66 graag in mijn testament op willen nemen. Kan dat?

Ja, graag zelfs. Nalaten is een prachtige mogelijkheid om bij te dragen aan D66. Zonder dat er nog schenkings- en successiebelasting over betaald moet worden. Je kunt hierover contact opnemen via fondsenwerving@D66.nl of via 070-356 60 66 of kijken op onze pagina over nalaten aan D66.

Waar kan ik terecht met al mijn andere vragen over geven aan D66?

We helpen je graag verder. Neem contact met ons op via fondsenwerving@d66.nl en 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 22 november 2019