Op weg naar het verkiezings-programma

Op deze pagina vind je alle praktische informatie voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing.

Als lid meedenken en beslissen

Over het fundament van het verkiezingsprogramma gingen we in het najaar van 2019 al in gesprek door het hele land, vroegen we digitaal steekproefsgewijs om de ideeën van leden en gaan we de komende weken online in gesprek in het kader van het discussiestuk ‘Nederland beter maken’. De uitkomst van deze gesprekken gebruikte de verkiezingsprogrammacommissie bij het schrijven van het concept-verkiezingsprogramma.

Op 20 september presenteerden we het concept-programma. De week erna waren er vijf online sessies waarin je de opstellers van het programma alle vragen kon stellen.

Vanaf nu kun je als lid wijzigingsvoorstellen op het concept-verkiezingsprogramma indienen.

25.09.2020

Als lid kun je wijzigingen voorstellen op het concept-programma. Dit kun je doen via MijnD66.

23.10.2020 | 10.00 uur

Wijzigingen op het concept-programma kun je tot uiterlijk 23 oktober indienen via MijnD66.

28.11.2020

Vaststelling verkiezingsprogramma op najaarscongres.

Het concept-programma per hoofdstuk

Verkiezingsprogramma-commissie

Voor het programma is een verkiezingsprogrammacommissie ingesteld (VPC). Deze commissie is verantwoordelijk voor de oplevering van het concept-verkiezingsprogramma, dat ter besluitvorming aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

Wouter Koolmees (Voorzitter)
Annet Aris
Ellen Bijsterbosch
Aletta Hekker
Roy Kramer
Eline Leijten
Alexander Rinnooy Kan
Marietje Schaake
Joost Sneller
Franc Weerwind

Contact

Contactinformatie leden & geïnteresseerden
Bij vragen over het verkiezingsprogramma kun je contact opnemen met de secretaris van de programmacommissie: [email protected] of 070-356 60 66. Bij vragen over amendementen of besluitvorming in het algemeen kun je contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via [email protected] of 070-356 60 66. 

Contactinformatie journalisten
Voor meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen kun je contact opnemen met Luit Onvlee, woordvoerder vereniging via [email protected] of 06-29 53 57 82.