Stemmen vanuit het buitenland voor de Eerste Kamer

Heb jij de Nederlandse nationaliteit, maar woon je in het buitenland? Goed nieuws! Vanaf nu telt jouw stem mee voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Wel zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Belangijkste: je moet je registreren als kiezer, ook als je dat eerder al hebt gedaan.

Stemmen bij andere verkiezingen

Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen al een aantal jaar stemmen bij de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezing. Op dinsdag 18 oktober is een voorstel aangenomen waardoor het ook mogelijk wordt om als Nederlander in het buitenland invloed te hebben op de samenstelling van de Eerste Kamer door de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen.

Dit is goed nieuws als Nederlander in het buitenland, je krijgt er een stemrecht bij. Ook heeft het kiescollege niet-ingezetenen volgend jaar ook invloed op besluiten die worden genomen in het parlement.

Verkiesbaar in het kiescollege

Om verkiesbaar te kunnen zijn binnen het kiescollege moet je aan dezelfde eisen voldoen die gelden om te kunnen stemmen. Dat betekent dat personen alleen in aanmerking komen om lid te worden van het kiescollege als zij de Nederlandse nationaliteit hebben en 18 jaar of ouder zijn, niet van het kiesrecht zijn uitgesloten en woonachtig zijn in het buitenland. Voor personen die wonen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten geldt daarnaast dat zij ten minste 10 jaar ingezetene moeten zijn geweest in Nederland, of in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn.
Daarnaast vindt op 30 mei de fysieke stemming plaats op de nieuwe Eerste Kamer, in Den Haag. Je moet als verkozene dus naar Den Haag kunnen afreizen op deze datum om jouw taak uit te oefenen.

Kandideren

Heb je interesse om namens D66 op de Kiescollegelijst te komen, ben je lid van D66 en voldoe je aan de eisen die hierboven staan? Meld je dan als kandidaat door jouw CV, een korte motivatie (max. 150 woorden) en jouw woonplaats en -land op te sturen via de onderstaande knop. De tijdlijn vind je hieronder. Uiteraard nemen we de kandidaten gedurende het hele proces mee in elke stap en houden we hen zo goed mogelijk op de hoogte.

27 november 2022

als kandidaat voor de Kiescollege-lijst

Uiterlijk 6 december 2022

Ze kijken hierbij onder andere naar regionale spreiding

Week 50 en 51 van 2022

Week 51 van 2022 en 1 van 2023

zodat we de lijst kunnen indienen

Week 3 en 4 van 2023

In week 3 of 4 van 2023 dienen we de lijst in bij wijze van proef. Dan krijgen we te horen of we nog dingen moeten aanpassen.

30 januari 2023

Op 30 januari dienen we de lijst officieel in.

30 mei 2023

Op 30 mei vindt de stemming op de nieuwe Eerste Kamer plaats. Deze vindt fysiek in Den Haag plaats.

Heb je vragen over het bovenstaande proces, laat het dan weten. Dat kan via [email protected].

Stemmen

Om te kunnen stemmen moet je opnieuw registeren als kiezer buiten Nederland. Dit kan nu al. De verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen vindt plaats in maart 2023, tegelijk met de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten en de verkiezing voor de leden van de kiescolleges Caribisch Nederland. Kiezers kunnen hun stem per brief uitbrengen via de post of hun briefstem afgeven bij een Nederlandse ambassade in het buitenland.

Ook als je al geregistreerd bent als kiezer in het buitenland om te stemmen op de Tweede Kamer of het Europees Parlement, moet je je alsnog opnieuw registreren om te kunnen stemmen op het Kiescollege.