Remco Stomp

Remco Stomp - Beeld: Eigen beeld

Remco Stomp (Guatemala 1969) is in 2004 naar Sint Maarten geëmigreerd met zijn Somalisch/ Nederlandse vrouw. Te Sint Maarten vestigde hij zich als advocaat alwaar hij 4 jaar ( twee termijnen) Deken van de Orde was.

  • Sint-Maarten

Hij studeerde internationaal recht, internationale
betrekkingen en was onderzoeker bij de Verenigde Naties. Remco deed naast zijn commerciële praktijk tevens veel pro bono humanitaire zaken. Hij is een voorstander van dubbele nationaliteit en verbetering van consulaire dienstverlening.
Remco is een vrijdenker en staat voor ondernemerschap en innovatie. Voor welvaart en welzijn. Voor een vrije samenleving waar mensen als mensen behandeld worden ongeacht afkomst,leeftijd, overtuiging of voorkeuren. Voor inclusie en samenwerking. Voor het waarborgen van vrijheden en verworvenheden waarvoor hard gewerkt en gestreden is. Participatie in het democratische proces ziet hij als een eer en plicht. De eerste Kamer, als hoeder van de rechtsstaat, acht hij belangrijker dan ooit.