Verkiezingsprogramma

Het tijdelijke gebouw van de Eerste Kamer Beeld: Eerste Kamer

Er wonen naar schatting één miljoen Nederlanders in het buitenland. Zij voelen zich verbonden met Nederland en zijn ambassadeurs voor ons land. Daarom heeft D66 zich keer op keer hard gemaakt voor deze groep, in woord én daad. Denk aan het openstellen van meer ambassades, het mee kunnen stemmen bij alle verkiezingen, en het blijven investeren in Nederlands taal- en cultuuronderwijs in het buitenland. 
 
Net als binnen onze landsgrenzen, laat D66 Nederlanders in het buitenland vrij, maar niet vallen.

1 Dubbele nationaliteit en herkrijging Nederlanderschap

Nederlands wonen steeds vaker op de grens, voor werk, studie of de liefde. Hierbij lopen ze regelmatig tegen problemen aan, omdat zij als Nederlander niet de nationaliteit van het land waar ze wonen mogen aannemen. D66 vindt dat mensen vrij moeten zijn in hun keuze voor nationaliteit. Identiteit is immers niet vanzelfsprekend aan een land gebonden. Je voelt je Nederlander, Fries, Rotterdammer, Europeaan – en vaak meerdere identiteiten tegelijk. D66 wil dat het mogelijk is meerdere nationaliteiten van verschillende landen te bezitten, zonder gedwongen het Nederlanderschap op te geven. Ook mag iedereen die het Nederlanderschap onvrijwillig heeft verloren, dit terugkrijgen mét behoud van de andere nationaliteit.

2 Dienstverlening ambassades

Een goed uitgeruste diplomatieke dienst is onmisbaar. 
 
De dienstverlening is snel, toegankelijk en vindt zoveel mogelijk digitaal plaats zodat mensen geen verre reizen hoeven af te leggen naar een ambassade. Iedere Nederlander in het buitenland kan online terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of DigiD. 
 
Als open en internationale partij is D66 trots op de ambassadeurs van ons land. We investeren in diplomatieke posten. De staf op ambassades wordt uitgebreid, met name op strategische plaatsen: binnen de EU, in de ring rond Europa en in landen met groeiende economieën. 

3 Nederlands onderwijs in het buitenland

We investeren in Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Zo houden ze aansluiting en hebben zij gelijke kansen bij terugkeer op een Nederlandse school.
 
Studenten leren door internationale contacten meer over de ander en zichzelf. We geven elke student – ongeacht richting of niveau – de mogelijkheid om minimaal één stage of semester in het buitenland te volgen. 

4 Veilig digitaal stemmen vanuit het buitenland 

De gang naar de stembus is cruciaal voor een goed werkende democratie. Het mógen stemmen betekent helaas niet altijd dat je ook kúnt stemmen. Door gebrek aan tijd om alle vereiste documenten in huis te krijgen, onduidelijke informatieverstrekking en omslachtigheid van het stemmen per post, is het voor Nederlanders in het buitenland moeilijk om daadwerkelijk hun stem uit te brengen.


Het huidige stemsysteem dient doorontwikkeld te worden. Nederlanders in het buitenland moeten veilig digitaal kunnen stemmen. 

5 Een sterk Europa in de wereld 

Bij alle grote uitdagingen waar Nederland vandaag tegen aanloopt staan wij er niet alleen voor. De oorlog in Oekraïne drukt onze neus op de feiten: we hebben een sterke Europese Unie nodig om onze vrijheid en welvaart te beschermen. De problemen waar we voor staan zijn fors: de energietransitie is nog sneller nodig, niet alleen voor het klimaat maar ook voor onze onafhankelijkheid van buitenlandse dictators. Ook moet Europa in staat zijn het eigen continent te beschermen. Daarbij hoort meer inspraak en betere controle van de Europese democratie. Daarom staat D66 voor een sterk Europa in de wereld.

6 Bankzaken

Nederlanders in het buitenland mogen te allen tijde ten minste één Nederlandse bankrekening openen en behouden. 

Kandidaten kiescollege niet-ingezetenen Beeld: D66