Op weg naar de verkiezingen van 2021

Jeroen Mooijman

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Op deze pagina vind je alle praktische informatie voor de verkiezing lijsttrekker, kandidaten en het verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt een verkiezingsprogrammacommissie ingesteld (VPC). Deze commissie is verantwoordelijk voor de oplevering van het concept-verkiezingsprogramma, dat ter besluitvorming aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

Verkiezing lijsttrekker

Drie D66-leden hebben de afgelopen periode ondersteuningsverklaringen verzameld om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Sigrid Kaag, Ton Visser en Mario van den Eijnde. Daarvoor zijn minimaal 228 ondersteuningen nodig.

Sigrid Kaag en Ton Visser hebben voldoende ondersteuningsverklaringen opgehaald. Mario van den Eijnde helaas niet. Daarmee zijn Sigrid en Ton nu officieel kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Presentatie-avonden: fysiek en online
De komende periode zijn er diverse momenten om (online) kennis te maken met Sigrid en Ton. De fysieke avonden zijn in Breda, Nijmegen en Groningen.

Stemmen vanaf 20 augustus
Vanaf 20 augustus kunnen leden stemmen op de kandidaten. Dat kan tot 2 september. Op 20 augustus ontvang je hiervoor een uitnodiging in je mailbox. Let op: je hebt alleen stemrecht als je je contributie hebt betaald.

(Over kandidaten communiceren we in alfabetische volgorde, beginnend bij de gelote letter F. Daarom hanteren we de volgorde Kaag – Visser in onze communicatie.)

01.05.2020

Peildatum voor aantal benodigde ondersteuningsverklaringen per kandidaat-lijsttrekker

02.06.2020

Opening kandidaatstelling lijsttrekker

03.08.2020 — 11.00 uur

Sluiting kandidaatstelling lijsttrekker

15.08.2020 + 22.08.2020 + 29.08.2020

Presentatieavond kandidaten lijsttrekkerschap

20.08.2020

Start e-voting lijsttrekker

02.09.2020 — 14.00 uur

Sluiting e-voting lijsttrekker

Verkiezing kandidaten

De kandidaatstelling voor overige kandidaten opent op maandag 3 augustus. Leden van D66 kunnen zich kandidaat stellen, mits bij sluiting van de kandidaatstelling is voldaan aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Dit betekent dat een kandidaat uiterlijk 21 september 2019 lid geworden moet zijn van D66. Indien je korter dan een jaar lid bent, dan kun je tot uiterlijk tien werkdagen voor de sluiting van de kandidaatstelling een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur via [email protected] Houd er rekening mee dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het toekennen van dispensaties.

03.08.2020

Opening kandidaatstelling overige kandidaten

21.09.2020 — 12.00 uur

Sluiting kandidaatstelling overige kandidaten

19.11.2020

Start e-voting overige kandidaten

01.12.2020 — 12.00 uur

Sluiting e-voting overige kandidaten

D66 Tweede Kamerscan

Twijfel je of het Tweede Kamerlidmaatschap bij je past of wil je je nader oriënteren op je kwaliteiten en ontwikkelpunten in relatie tot het profiel? De D66 Tweede Kamerscan is een zelfreflectie-instrument waarmee je meer informatie over je competenties, persoonlijkheid en werkstijl krijgt. In de uitgebreide rapportage die je ontvangt staat beschreven hoe je de resultaten kunt duiden in de context van de landelijke politiek. Het doen van de scan is vrijblijvend en geen voorwaarde bij de kandidaatstelling. De kosten bedragen 35 euro.

Lijstduwers

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen streven we er naar om met een zo groot mogelijke lijst deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. D66 kan bij deze verkiezing 80 kandidaten onder elkaar plaatsen op de lijst. Om er voor te zorgen dat de lijst optimaal gevuld is, heeft het Landelijk Bestuur mandaat gevraagd en gekregen van het congres om na de interne stemming de lijst verder aanvullen tot en met plek 80. Het Landelijk Bestuur heeft mandaat gekregen voor het toevoegen van minimaal vijf lijstduwers. De leden stemmen, door midden van e-voting, over plek 2 t/m 75 (lijsttrekker wordt apart verkozen). De plekken 76 t/m 80 op de kandidatenlijst worden, in ieder geval, gevuld door het Landelijk Bestuur door middel van lijstduwers.

De lijstduwers worden bekend gemaakt bij de uitslag van de interne stemming over de kandidatenlijst. De lijstduwers gaan niet mee in de interne stemming, maar worden na afloop van de stemming helemaal onderaan de lijst geplaatst.

Overige

Besluiten Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)
De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen.

Regeling Voorkeursacties
Ten aanzien van het voeren van persoonlijke campagnes bij interne verkiezingen hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie een regeling voorkeursacties opgesteld. Het voeren van campagnes bij interne verkiezingen hoort bij onze partijdemocratie. We hanteren als vereniging een aantal spelregels om zowel de kandidaten als de leden duidelijkheid te geven. Deze spelregels zijn van toepassing op zowel landelijk, Europees, regionaal of lokaal georganiseerde activiteiten die in het teken staan van een interne verkiezing.

Contact

Contactinformatie leden & geïnteresseerden
De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of de kandidaatstelling kun je contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected] of 070-356 60 66.

Contactinformatie journalisten
Voor meer informatie over kandidaatstelling of de Tweede Kamerverkiezingen kun je contact opnemen met Luit Onvlee, woordvoerder vereniging via [email protected] of 06-29 53 57 82.