Op weg naar de verkiezing van 2021

Jeroen Mooijman

Op 17 maart 2021 is de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer.. Op deze pagina vind je alle praktische informatie voor de verkiezing lijsttrekker, kandidaten en het verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma

Op zondag 20 september presenteerde D66 het nieuwe concept-verkiezingsprogramma. Tussen 21 en 25 september zijn er vijf online Q&A-sessies waarin je alle vragen kunt stellen over het concept-programma. Als D66-lid kun je met amendementen wijzigingen aanbrengen in het concept-programma. Op 28 november stellen we ons verkiezingsprogramma definitief vast.

Verkiezing lijsttrekker

Tussen 19 augustus en 2 september konden de leden van D66 stemmen over het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2020. Maar liefst 11.577 leden hebben gebruikgemaakt van hun stemrecht. Zij kozen met 95,7% Sigrid Kaag tot lijsttrekker.

Verkiezing kandidaten

Als lid van D66 kon je je tot maandag 21 september 12.00 uur kandideren voor de Tweede Kamer. Helaas is de kandidaatstelling inmiddels gesloten.

Kandidatenlijst
Half november maken we de advieslijst bekend. Het lijstadvies komt tot stand na gesprekken met de kandidaten door de Lijstadviescommissie (LAC). De LAC bestaat uit de lijsttrekker, partijvoorzitter en mensen leden met ervaring op politiek vlak of ervaring in HR. Kandidaatstellingen en de totstandkoming van het lijstadvies vinden in vertrouwen plaats.

Samenstelling Lijstadviescommissie TK2021
Sigrid Kaag (lijsttrekker)
Anne Marie Spierings (partijvoorzitter)
Fatma Koşer Kaya
Franc Weerwind
Gerard Schouw
Han Polman
Menno Snel
Michèle Polspoel
Paul de Rook
Robert Strijk
Stéphanie Kessen 

Meestemmen
Vanaf 19 november kun je als lid meestemmen over de lijstvolgorde. De (stemgerechtigde) leden van D66 hebben van 19 november tot 1 december, 12.00 uur de tijd om te stemmen over de lijst. Begin december is de kandidatenlijst definitief. Wil je meestemmen? Word dan lid van D66.
NB: Alleen als je op 19 november stemrecht hebt kun je meestemmen.

Lijstduwers

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezing streven we er naar om met een zo groot mogelijke lijst deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing. D66 kan bij deze verkiezing 80 kandidaten onder elkaar plaatsen op de lijst. Om er voor te zorgen dat de lijst optimaal gevuld is, heeft het Landelijk Bestuur mandaat gevraagd en gekregen van het congres om na de interne stemming de lijst verder aanvullen tot en met plek 80. Het Landelijk Bestuur heeft mandaat gekregen voor het toevoegen van minimaal vijf lijstduwers. De leden stemmen, door midden van e-voting, over plek 2 t/m 75 (lijsttrekker wordt apart verkozen). In ieder geval de plekken 76 t/m 80 op de kandidatenlijst worden gevuld door het Landelijk Bestuur door middel van lijstduwers.

De lijstduwers worden bekend gemaakt bij de uitslag van de interne stemming over de kandidatenlijst. De lijstduwers gaan niet mee in de interne stemming, maar worden na afloop van de stemming helemaal onderaan de lijst geplaatst.

Overige

Besluiten Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)
De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen.

Regeling Voorkeursacties
Ten aanzien van het voeren van persoonlijke campagnes bij interne verkiezingen hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie een regeling voorkeursacties opgesteld. Het voeren van campagnes bij interne verkiezingen hoort bij onze partijdemocratie. We hanteren als vereniging een aantal spelregels om zowel de kandidaten als de leden duidelijkheid te geven. Deze spelregels zijn van toepassing op zowel landelijk, Europees, regionaal of lokaal georganiseerde activiteiten die in het teken staan van een interne verkiezing.

Contact

Contactinformatie leden & geïnteresseerden
De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of de kandidaatstelling kun je contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected]

Contactinformatie journalisten
Voor meer informatie over kandidaatstelling of de Tweede Kamerverkiezing kun je contact opnemen met Luit Onvlee, woordvoerder vereniging via [email protected] of 06-29 53 57 82.