Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Europese verkiezingen en Eerste Kamerverkiezingen 2019

In 2019 vinden er wederom verkiezingen plaats. Naast de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 zijn er ook verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019. Bovendien kiezen de nieuw verkozen Statenleden op 27 mei 2019 een nieuwe Eerste Kamer.

Op deze pagina vindt u de benodigde informatie voor de kandidaatstellingen van zowel de Europese Verkiezingen als voor de Eerste Kamerverkiezingen.

Europese Verkiezingen

Op vrijdag 15 juni is de kandidaatstelling geopend voor lijsttrekker namens D66 voor de Europese Verkiezingen. U kunt zich kandideren tot en met dinsdag 31 juli 2018, 14.00 uur. Leden van D66 kunnen zich kandideren voor de Europese Verkiezingen, mits bij sluiting van de kandidaatstelling voldaan is aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Indien u korter dan een jaar lid bent, dan kunt u tot uiterlijk twee dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie aangevraagd worden bij het Landelijk Bestuur.

Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Europese Verkiezingen 2019

Ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker

Het Huishoudelijk Reglement (HR) van D66 stelt dat een kandidaat-lijsttrekker bij de kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen van tenminste 1% van de stemgerechtigde leden voorlegt (art. 6.16 lid 2 HR). De Landelijke Verkiezingscommissie heeft 1 juni 2018 als peildatum genomen en vastgesteld dat een kandidaat-lijsttrekker tenminste 241 ondersteuningsverklaringen dient mee te sturen bij de kandidaatstelling. Een modelformulier om deze ondersteuningsverklaringen te verzamelen vindt u hieronder.

Profielen

Het Congres heeft op 3 maart jl. de profielen vastgesteld voor de lijsttrekker en voor de overige kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen De profielen kunt u hieronder terug vinden.

Tijdpaden

Het volledige tijdpad voor kandidaatstellingen voor het Europees Parlement kunt u hier bekijken:

De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen. Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

 

Eerste Kamerverkiezingen

Op maandag 2 juli opent de kandidaatstelling voor lijsttrekker namens D66 voor de Eerste Kamerverkiezingen. U kunt zich kandideren tot en met maandag 20 augustus 2018, 14.00 uur. Leden van D66 kunnen zich kandideren voor de Eerste Kamerverkiezingen, mits bij sluiting van de kandidaatstelling voldaan is aan de contributieplicht. Daarnaast dient ieder lid op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid te zijn van D66 (art. 6.1 lid 3 HR). Indien u korter dan een jaar lid bent, dan kunt u tot uiterlijk twee dagen voor sluiting van de kandidaatstelling dispensatie aangevraagd worden bij het Landelijk Bestuur.

Profielen

Het Congres heeft op 3 maart jl. de profielen vastgesteld voor de lijsttrekker en voor de overige kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen. De profielen kunt u hieronder terug vinden.

Ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker

Het Huishoudelijk Reglement (HR) van D66 stelt dat een kandidaat-lijsttrekker bij de kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen van tenminste 1% van de stemgerechtigde leden voorlegt (art. 6.16 lid 2 HR). De Landelijke Verkiezingscommissie heeft 1 juni 2018 als peildatum genomen en vastgesteld dat een kandidaat-lijsttrekker tenminste 241 ondersteuningsverklaringen dient mee te sturen bij de kandidaatstelling. Een modelformulier om deze ondersteuningsverklaringen te verzamelen vindt u hieronder.

Tijdpaden

De volledige tijdpaden voor kandidaatstellingen voor het Europees Parlement en de Eerste Kamer kunt u hier bekijken:

De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen. Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

Digitale stemming

Stemmen over de kandidaten gebeurt digitaal. De eerste e-voting start eind augustus. Alle stemgerechtigde leden ontvangen op dat moment een uitnodiging om te stemmen. Leden waarvan geen e-mailadres bij ons bekend is, hebben de gelegenheid om per post te stemmen.

Meer informatie

De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of uw ingediende kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via lvc@d66.nl of 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 21 juni 2018