Alles over de Eerste Kamerverkiezing in 2023

Volgend jaar kiezen de nieuwe Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft 75 zetels en is medewetgever. Voor D66 is het dus belangrijk zo groot mogelijk te worden in de Eerste Kamer. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. Hieronder lees je hoe.

Kandidaatstellen voor de Eerste Kamer

Kandideren voor een plek op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 verloopt via MijnD66. Kandideren kan vanaf maandag 5 september tot maandag 17 oktober 2022, 12.00 uur
 
Het kandidaatstellingsformulier bestaat uit veel vragen. Pas als je alle vragen hebt ingevuld, kun je jouw formulier definitief indienen. Je kunt jouw formulier wel tussentijds opslaan. Ook kun je gedurende de kandidaatstellingstermijn het door jou ingevulde formulier wijzigen. Dat kan op deze pagina

De Landelijke Verkiezingscommissie zal binnen enkele werkdagen de ontvangst van jouw ingediende kandidaatstellingsformulier bevestigen. Bij de bevestiging van ontvangst van jouw kandidaatstellingsformulier, ontvang je ook de Code voor goed gedrag die ondertekend retour gestuurd moet worden. Pas als jouw kandidaatstelling bevestigd is en je de Code voor goed gedrag ondertekend retour hebt gestuurd, ben je officieel aspirant-kandidaat.

Lijsttrekkerschap Eerste Kamerverkiezing 2023 

Eerst zochten we een lijsttrekker. Deze persoon staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan.
 
De kandidaatstelling voor lijstrekker was geopend van vrijdag 1 juli tot maandag 29 augustus, 12.00 uur. Er waren twee kandidaten, te weten Paul van Meenen en Carla Moonen. De leden hebben Paul van Meenen verkozen tot lijsttrekker.

Acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) alle binnengekomen kandidaatstellingsformulieren op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, over geïnformeerd. 
 
De LVC controleert in ieder geval of:

 • de aspirant-kandidaat ten minste 1 jaar lid is van D66 op 17 oktober 2022;
 • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere verplichtingen die uit het Huishoudelijk Reglement volgen;

Dispensatie aanvragen

Indien je niet voldoet aan één van de eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt – en je wilt je kandideren – dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen. Dat doe je door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te sturen aan het Landelijk Bestuur via [email protected].

Een dispensatieverzoek moet ten minste bevatten:

 • een recent CV (als PDF-bestand);
 • drie referenties inclusief de contactgegevens van de referenties;
 • een motivatie van maximaal 500 woorden.

In de motivatie moet je ten minste de volgende punten benoemen:

Het Landelijk Bestuur heeft ten behoeve van de behandeling van dispensatieverzoeken een beleidskader opgesteld.

Proces na acceptatie

Na de acceptatie van de kandidaten start het lijstadviesproces. Het lijstadvies is een niet-bindend advies aan de leden over de kwaliteit en geschiktheid van de kandidaten dat in opdracht van de leden door de lijstadviescommissie (LAC) wordt opgesteld. Doel hierbij is om een uitgebalanceerde en diverse lijstvolgorde op te stellen waarin zowel individuele kwaliteiten als de kracht van het team in weerspiegeld zijn. Gedurende het gehele LAC-proces is het profiel leidend. 
 
Voor het opstellen van de advieslijst heeft het Landelijk Bestuur een opdracht voor de LAC geformuleerd, waarin richtlijnen en aandachtspunten voor het samenstellen van de advieslijst worden gegeven. 

De LAC stelt het advies op basis van de door jou aangeleverde informatie en gesprekken die zij met kandidaten voert. Omdat de LAC niet de capaciteit heeft om met alle kandidaten te spreken wordt er een schriftelijke selectie gemaakt welke kandidaten er worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het LAC-proces wordt er ook een integriteitstoets van de kandidaten gedaan. 
 
De precieze data en tijden van de gesprekken met de LAC volgt na acceptatie en wordt vertrouwelijk gedeeld met de geaccepteerde kandidaten. Je kunt er in ieder geval rekening mee houden dat de LAC haar werkzaamheden uitvoert tussen 22 oktober en 10 december 2022. Gesprekken vinden in deze zelfde periode plaats, met name in de weekenden. In die periode zal ook de integriteitstoets worden uitgevoerd. 
 
De leden van D66 bepalen uiteindelijk de definitieve volgorde van de kandidatenlijst in een digitale stemming. Deze stemming vindt plaats tussen donderdag 5 januari 2023 en maandag 16 januari 2023, 12.00 uur

Leden lijstadviescommissie

De lijstadviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Paul van Meenen (Lijsttrekker)
 • Victor Everhardt (Partijvoorzitter)
 • Wietske Veltman (Vicevoorzitter Landelijk Bestuur)
 • Frank van der Endt (Voorzitter Landelijke Talentencommissie)
 • Abdeluheb Choho
 • Ingrid van Engelshoven
 • Joris Backer 
 • Jose Manshanden 
 • Jos Engel
 • Michèle Polspoel
 • Paul de Rook
 • Philippe de Jong 
 • Said Kasmi

Jouw gegevens

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich gekandideerd hebben. Het kandidaatstellingsformulier wordt tussentijds niet gedeeld met het Landelijk Bestuur, noch met anderen buiten de LVC en diens ondersteuning.

Na de sluiting van de kandidaatstellingsperiode wordt jouw kandidaatstellingsformulier vertrouwelijk gedeeld met de Lijstadviescommissie (LAC) en de gespreksvoerders van het integriteitsgesprek ter voorbereiding op een gesprek. Voorafgaand aan de gesprekken met de LAC kan naar jou een (online) onderzoek gedaan worden om eerdere publicaties en dergelijken terug te zoeken.

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de LVC indien je daadwerkelijk op de kandidatenlijst komt te staan. De LVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Kom je niet op de kandidatenlijst, dan verwijdert de LVC jouw kandidaatstellingsformulier. Je kunt wel altijd jouw kandidaatstellingsformulier inzien via deze pagina

Hier lees je hoe D66 in het algemeen omgaat met jouw gegevens.

Profielen Eerste Kamer

De profielen voor de lijsttrekker en de overige kandidaten zijn door de leden vastgesteld op Congres 115 op zaterdag 18 juni.

Besluiten Landelijke Verkiezingscommissie 

Volgens het Huishoudelijk Reglement neemt de Landelijke Verkiezingscommissie een aantal besluiten met betrekking tot de deelname aan landelijke verkiezingen.

Regeling Voorkeursacties

Om op een eerlijke manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je onderstaand

Tijdlijn

Woensdag 1 juni 2022 

Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is inmiddels vastgesteld op 272.

Vrijdag 1 juli 2022 

De kandidaatstelling voor lijsttrekkers is inmiddels gesloten.

Maandag 29 augustus 2022 | 12.00 uur

De kandidaatstelling voor lijsttrekkers is inmiddels gesloten.

Maandag 26 september 2022 | 12.00 uur 

Maandag 16 januari 2023 | 12.00 uur

Meer informatie

De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of jouw ingediende kandidaatstelling kun je contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected].

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de partij ([email protected]).