Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene informatie

D66 heeft een groot opleidingsaanbod, dat uiteenloopt van lokale bijeenkomsten voor nieuwe leden tot aan landelijke trainingsdagen voor Tweede Kamer kandidaten. De Academie brengt dit hele aanbod samen, structureert en maakt het toegankelijk voor iedereen.

Binnen de Academie staat het vergroten van kennis, vaardigheden en de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen centraal. Hierbij wordt er voortdurend gestreefd naar verbetering en vernieuwing, met behoud van het goede.

Doelstellingen

Kansen voor iedereen: Het inzichtelijk en toegankelijk maken van het brede opleidingsaanbod. Met de Academie wordt er een centraal verzamelpunt voor leden gecreëerd waar het lokale, regionale en landelijke aanbod samenkomt. Op deze manier wordt het voor leden in een oogopslag duidelijk wat mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt het opleidingsaanbod inzichtelijk gemaakt door een structuur in de verschillende soorten opleidingen aan te brengen.

Een leven lang leren: Meer coherentie creëren in en tussen het opleidingsaanbod. Voor D66 is het van belang dat leden, vrijwilligers en functionarissen kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt om doorlopende opleidings- en ontwikkeltrajecten voor specifieke doelgroepen, waarin aandacht is voor voorbereiding, doorontwikkeling en reflectie. De Academie verbindt het aanbod binnen de vereniging, waardoor coherente trajecten kunnen ontstaan.

Goed onderwijs: Het waarborgen van de kwaliteit van opleidingen. D66 vindt het van groot belang dat de opleidingen die zij binnen de vereniging aanbiedt van goede kwaliteit zijn. Binnen de Academie wordt de kwaliteit van opleidingen gewaarborgd doordat deze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Opleidingen die binnen de Academie worden aangeboden zijn gestoeld op het gedachtegoed, interactief en binnen trainingen staat casuïstiek altijd centraal. Daarnaast worden de opleidingen gegeven door trainers en begeleiders die zijn aangesloten bij het D66 Trainershuis.

Geplande activiteiten

Hieronder volgt een agenda van D66-opleidingsbijeenkomsten. Veel regionale en lokale afdelingen organiseren nog meer trainingsactiviteiten dan die hier genoemd staan. Deze opleidingen vind je terug op de agenda van je eigen afdeling, die je het makkelijkst via deze pagina op het spoor komt. (In de toekomst zal deze informatie automatisch geïntegreerd worden met de agenda die je hieronder aantreft.)

  • Masterclass Amsterdam: september 2019 – april 2020: meer info
  • Leergang Politieke Vaardigheden Noord-Holland: start 6 april – meer info
  • Leergang Raden van Toezicht Els Borst Netwerk: Najaar 2019 – Meer info

Contact

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen, neem contact op met opleidingen@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2019