Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Overzicht bijdrage lidmaatschap

D66 is bij haar activiteiten grotendeels afhankelijk van de contributie van haar leden. Daarom hebben de leden tijdens het congres als referentiekader een richtlijn opgesteld.

Indien u om persoonlijke redenen wilt afwijken van de richtlijn kan dat. Er is geen controle op de betaalde contributie in relatie tot uw inkomen. Er geldt wel een minimumbijdrage van € 66,00 per jaar voor D66-leden. Combileden jonger dan 28 jaar betalen minimaal € 25,00 per jaar.

D66 is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. U mag daarom uw contributie bijdrage (inclusief uw vrijwillige bijdrage) bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt de bijdrage van uw lidmaatschap ook fiscaal aantrekkelijk.

Laatst gewijzigd op 4 januari 2017