Onderwijzers, zorgpersoneel en agenten krijgen voorrang op een woning

Onderwijzers, agenten en mensen uit de zorg zijn essentieel voor Nijmegen. We kunnen hen simpelweg niet missen. Daarom willen wij dat zij voorrang krijgen op een woning.

Onderwijzers en zorgpersoneel zijn essentieel voor Nijmegen

Onderwijzers, politiemensen en mensen uit de zorg zijn het cement van onze stad. Zij houden de boel bij elkaar en maken het de moeite waard om hier te leven en je toekomst op te bouwen. Ze houden de straten zijn veilig, zorgen dat je kinderen naar school kunnen en, dat als je iets overkomt er goede zorg om de hoek is. 
 
Door stijgende woonlasten moeten zij steeds vaker uitwijken naar buiten onze stad. Juist de mensen die onze stad bijeenhouden, wordt het moeilijk gemaakt er te blijven wonen. 
 
D66 vindt deze beroepsgroepen essentieel voor Nijmegen. We willen dat het voor hen mogelijk blijft om in Nijmegen te blijven wonen in een betaalbaar huis. Het cement van de stad hoort namelijk in de stad thuis, en niet erbuiten. 
 
Daarom willen we kijken of het nodig en mogelijk is om bij het verdelen van woningen voorrang te geven aan onderwijzers, zorgmedewerkers en politiemensen. We willen dit doen bij sociale huur en een aantal nieuwbouwprojecten. 
 
Op deze manier zorgen we dat de mensen die onze stad leefbaar maken, er zelf ook van kunnen genieten.