Ieder kind een goede start

Nijmegen is een stad van kansen. Toch is ook in onze stad de wijk waar je wieg staat bepalend voor welke kansen je krijgt tijdens je leven. Wij willen een gelijke kans voor ieder kind. Dat begint bij een goede start.

5 plannen die gaan zorgen voor een goede start voor ieder kind

Ongeacht waar een kind vandaan komt of wie zijn of haar ouders zijn, hij of zij verdient een goede start. Daarom zorgen we voor een veilig thuis, een goede gezondheid en voorkomen we achterstanden.

  • Gratis kinderopvang voor alle peuters. Wij willen, zolang gratis kinderopvang niet landelijk wordt geregeld, kinderopvang in Nijmegen voor alle kinderen van twee tot vier jaar beschikbaar maken voor twee dagen in de week. Zo voorkomen we dat kinderen al vroeg een achterstand oplopen.
  • Alle scholen een gezond klimaat. Bij goed onderwijs hoort een gezonde leeromgeving. Om te komen tot een gezond klimaat op alle scholen willen we overal groene schoolpleinen, belonen we betere afvalscheiding op scholen en verduurzamen we onze schoolgebouwen. Ook zorgen we voor goede ventilatie.
  • Een gezonde lunch op school en gezonde snacks in speeltuinen. In sommige buurten gaat het overgrote deel van de kinderen zonder ontbijt of lunch naar school. Dat kan niet. Ieder kind verdient een gezonde start. Daar waar de problemen het grootst zijn, zorgen we voor een gratis gezonde lunch op school. In speeltuinen worden alleen nog gezonde snacks aangeboden.
  • Ieder kind krijgt zwemles. We willen dat iedereen in Nijmegen leert zwemmen. De wachtlijsten voor zwemlessen zijn, mede door de coronacrisis, fors opgelopen. Blijkt dat nodig, dat zorgen we voor een zwembad erbij.
  • Ieder kind een veilig thuis. Zo’n 500 Nijmeegse kinderen kunnen niet thuis wonen. Ieder kind verdient een stabiel en veilig thuis en pleegzorg biedt een fijner thuis dan instellingen. Ondersteuning aan pleeggezinnen kan en moet daarom beter. We kijken daarbij naar nieuwe vormen van pleegzorg, zoals het Mockingbird Family Model waarbij waarin verschillende pleeggezinnen de krachten bundelen en één gezin beschikbaar is om tijdelijk in te vallen wanneer de druk in een pleeggezin oploopt