D66 stelt voor om de vrijwillige ouderbijdrage weer te vergoeden

Kinderen van ouders die zelf geen uitjes kunnen betalen, moeten juist wel op schoolreisje kunnen gaan. Dat vinden de fracties van D66, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA en GewoonNijmegen.nu. Voor een deel van de kinderen in Nijmegen is dat nu niet het geval. Het voorstel van D66 om de vrijwillige ouderbijdrage weer te vergoeden voor ouders die het zelf niet kunnen betalen, kan op brede steun in de Nijmeegse gemeenteraad rekenen.

Sinds vorig jaar is er een wet van kracht die ervoor zorgt dat de vrijwillige ouderbijdrage voor scholen ook echt vrijwillig is. Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen worden hier ook niet meer toe verplicht. De gedachte achter deze wet is dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als je ouders niet betalen. Eerder mochten scholen kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald werd. Voor ouders die de bijdrage niet konden betalen, vergoedde Stichting Leergeld dit bedrag. Maar sinds de wetswijziging, krijgt Stichting Leergeld hier geen subsidie meer voor. 
 
Het gevolg is dat er een tweedeling ontstaat tussen Nijmeegse basisscholen. D66-raadslid Léonie Janssen: ‘Enerzijds zijn er scholen die luxe schoolreisjes kunnen verzorgen, anderzijds krijgen sommige scholen de pepernoten voor een eenvoudig Sinterklaasfeestje niet eens meer gefinancierd. Dat is schrijnend en niet uit te leggen.’ Een aantal scholen heeft eerder dit jaar aan de bel getrokken omdat zij geen activiteiten meer kunnen organiseren. Het merendeel van de ouders kan daar de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Een groot probleem, aldus Janssen: ‘We zien dat kinderen in de armere wijken van Nijmegen in een vicieuze cirkel terecht komen: ouders hebben zelf niet de financiële middelen om uitjes te betalen voor hun kinderen, maar kunnen ook de ouderbijdrage niet opbrengen. Daardoor krijgen die kinderen ook vanuit school niet meer de kans om een dagje uit te gaan, of een feestdag te vieren. De wijk waarin je woont bepaalt dus welke kansen je als kind op school krijgt. Dat mag nooit de bedoeling zijn.’
 
De fracties van D66, GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, PvdA, CDA en GewoonNijmegen.nu komen daarom met een voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage in ieder geval in 2023 weer te vergoeden voor ouders die het niet zelf kunnen betalen. Daarbij vragen de fracties het college om op zoek te gaan naar een structurele oplossing om de problemen rondom de vrijwillige ouderbijdrage in de toekomst op te lossen.