Onderwijs dat zorgt voor gelijke kansen

Nijmegen is een stad van kansen. Toch is ook in onze stad de wijk waar je wieg staat bepalend voor welke kansen je krijgt tijdens je leven. Wij willen een gelijke kans voor ieder kind. Op dit moment draagt ons onderwijs daar te weinig aan bij. Deze 6 voorstellen moeten daar verandering in brengen.

6 plannen voor onderwijs dat zorgt voor gelijke kansen

Onderwijs is dé motor voor gelijke kansen. Of in ieder geval, dat zou het kunnen zijn. Met meer diverse scholen, gratis bijles en een rijke schooldag willen we komen tot onderwijs waarin iedereen alle kansen krijgt.

  • In elk stadsdeel goede scholen. Voor een goede menging van kinderen met verschillende achtergronden vinden we het belangrijk dat in elk stadsdeel scholen aantrekkelijk blijven of worden. In scholen die extra aandacht nodig hebben, investeren we de komende jaren extra.
  • Realiseren van gemengde scholen. Er is in Nijmegen een grote scheiding tussen scholen waar kinderen met hoogopgeleide ouders naartoe gaan en scholen met kinderen van laagopgeleide ouders: op slechts acht van de 43 basisscholen is sprake van een gezonde mix. Dat is ongezond en pakken we aan.
  • Op het schoolplein staat ontmoeting centraal. Voor toekomstige nieuwbouw en verbouwingen komt ontmoeting en menging van opleidingsniveau op het schoolplein en in de schoolgebouwen centraal te staan.
  • Alle kinderen en jeugdigen kunnen meedoen met buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen al veel financiële hulp krijgen, maar maken hier te weinig gebruik van. We gaan daarom proactief opzoek naar kinderen die buiten de boot vallen en bieden hulp.
  • Een stageplek voor iedereen. Voor veel mbo’ers met een niet-westerse achtergrond is het lastig een stage te vinden. Stagediscriminatie sporen we op en pakken we aan.
  • Kinderen toegang tot huiswerkbegeleiding. Dat sommige kinderen wel huiswerkbegeleiding krijgen en anderen niet zorgt voor ongelijke kansen. Ons initiatief voor huiswerkbegeleiding in bibliotheken breiden we daarom uit.