D66 wil toegankelijke PrEP-zorg voor alle Nijmegenaren met een verhoogd risico op een hiv-besmetting.

De preventiepil om een Hiv-besmetting te voorkomen is op dit moment slecht toegankelijk. Door wachtlijsten bij de GGD Gelderland Zuid loopt een deel van onze inwoners onnodig meer risico op een besmetting. Dit is zorgwekkend, want juist deze PrEP-zorg is noodzakelijk om het aantal nieuwe Hiv-besmettingen terug te dringen. D66 vindt dat iedereen met een verhoogde kans op een Hiv-besmetting toegang moet hebben tot PrEP-medicatie. De Nijmeegse D66 fractie stelt daarom vragen aan het college om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van PrEP-zorg

Het middel PrEP (Pre-expositie profylaxe) is een preventiepil die een Hiv-besmetting voorkomt. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 20.000 mensen besmet met het hiv-virus en PrEP voorkomt verdere verspreiding. Het is belangrijke zorg die voor alle Nijmegenaren met een verhoogd risico op een besmetting, waaronder vooral homoseksuele mannen en sekswerkers. Deze zorg is nu echter slecht toegankelijk, want de GGD Gelderland Zuid kent wachtlijsten voor de PrEP-zorg. Daarnaast verlenen ook niet alle huisartsen deze zorg voor de groep mensen die niet terecht kan bij de GGD.
 
Het is een kritieke situatie die meer aandacht verdient, stelt D66-raadslid Michiel van Hoof: ‘’Momenteel mag de GGD slechts een bepaalde groep mensen toelaten met een verhoogd risico op een hiv-besmetting. Mensen die niet tot deze risicogroep behoren zijn aangewezen op hun huisarts. Echter, ook niet alle huisartsen verlenen PrEP-zorg. Daarom staat ook voor deze groep de toegang tot PrEP-zorg onder druk.’’ 
 
Door het wegwerken van wachtlijsten bij de GGD kan het risico op verspreiding van hiv-besmettingen verder worden ingedamd. ‘’Toegankelijke en kwalitatief goede PrEP-zorg voorkomt onnodige hiv-besmettingen en is dus ontzettend belangrijk.’’, aldus van Hoof.
 
De fractie van D66 vraagt het college op welke manier de wachtlijsten zo snel mogelijk kunnen worden weggewerkt, want iedereen in onze stad verdient de juiste zorg.

De schriftelijke vragen die Michiel heeft ingediend:
https://d66.nl/nijmegen/wp-content/uploads/sites/104/2022/11/Schriftelijke-vragen-PrEP-zorg.pdf