D66 Nijmegen presenteert 6-puntenplan tegen overgewicht bij kinderen

Overgewicht is een belangrijke oorzaak voor veel gezondheidsklachten en bovendien versterkt het kansenongelijkheid. Als je op jonge leeftijd al overgewicht krijgt, dan is de kans groot dat je er later in je leven niet meer vanaf komt. D66 wil daarom de aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren verbeteren. Het krijgen van overgewicht is heel vaak geen bewuste keuze. We willen dat onze kinderen opgroeien in een leefomgeving waarin het gemakkelijker en vanzelfsprekender is om gezonde keuzes te maken. Om dit te bereiken komt D66 Nijmegen met een 6-puntenplan naar de gemeenteraad.

Obesogene samenleving

We leven in een samenleving waarin je – als je even niet oplet – door onze cultuur, gewoontes en omgeving je heel gemakkelijk een paar kilogram aankomt en niet meer afvalt. In de afgelopen 10 jaar is het aanbod van ongezond voedsel in ons straatbeeld met 30% toegenomen. Inmiddels heeft 14% van de jongeren in Nijmegen overgewicht en dat percentage is sinds de coronacrisis zelfs weer wat toegenomen. Fractielid en tevens huisarts Erik Verschuren: “Ik zie veel schaamte en stigma bij overgewicht. Kinderen met overgewicht zelf zijn het probleem niet, maar onze ongezonde leefomgeving is dat wel. Gedragsverandering is immers kansloos als je in een omgeving woont waarin het steeds moeilijker wordt om gezonde keuzes te maken.”

Overgewicht ongelijk verdeeld

Mensen met een lager inkomen en/of een lager opleidingsniveau hebben over het algemeen een slechtere gezondheid. Een ongezonde leefomgeving treft deze mensen onevenredig. Ongezond eten is bijvoorbeeld in veel gevallen goedkoper (of gemakkelijker te verkrijgen) en daarom een veel voor de hand liggende keuze als je weinig inkomen hebt of met stress kampt. Het gevolg is dat lager opgeleide mensen gemiddeld 15 jaar minder lang in goede gezondheid leven. Verschuren: “Waar je wieg heeft gestaan bepaalt vaak ook wat er in je lunchtrommel zit. Aan de prijs van (on)gezonde voeding kan de gemeente niks doen, wel aan het aanbod.”

6-puntenplan

De gemeente heeft veel invloed op een gezonde leefomgeving en kan deze met een gedegen aanpak sterk verbeteren. Daarom komt D66 met een 6-puntenplan om overgewicht bij kinderen in Nijmegen verder in te dammen:

  • Verbeter de samenwerking tussen huisartsen, kinder- en jeugdartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en welzijnsorganisaties voor de aanpak van overgewicht bij kinderen. Het landelijke programma ‘Kind naar gezond gewicht’ implementeren we in Nijmegen.
  • In gemeentelijke speeltuinen, sportaccommodaties, zwembaden en buurtcentra zorgen we voor een aanbod van gezond voedsel.
  • Stimuleer basisscholen om meer tijd voor buitenspelen vrij te maken en faciliteer een gezonde gezamenlijke schoollunch, vooral in wijken waar overgewicht meer voorkomt.
  • Zorg voor een gezond voedselaanbod bij evenementen voor kinderen en stop met kindermarketing.
  • We maken een plan waarmee we fastfoodlocaties rondom scholen reguleren.
  • Het lokale preventieakkoord moet een stapje verder. Welke acties volgen uit het commitment dat alle
  • ondertekenaars hebben.

Met dit plan wil D66 Nijmegen dat onze stad weer een beetje eerlijker en gezonder wordt.