D66 wil het toegenomen gebruik van e-sigaretten (vapen) onder jongeren zo snel mogelijk ontmoedigen.

Steeds meer jongeren roken een e-sigaret – in de volksmond ook wel ‘vapen’ genoemd. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De laatste jaren heeft D66 zich ingezet om het roken in Nijmegen verder te ontmoedigen. We willen graag dat onze kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien. Het toegenomen gebruik van de e-sigaret onder jongeren brengt die ambitie in gevaar en vraagt daarom om extra aandacht.

Afgelopen jaar berichtten verschillende media al over het toegenomen ‘vapen’ bij jongeren. Het is razend populair, terwijl het vast staat dat e-sigaretten schadelijk zijn en veel minder onschuldig dan aanvankelijk gedacht. Er zitten schadelijke en specifiek kankerverwekkende stoffen in en ook het meeroken is bij e-sigaretten – net zoals bij het roken van tabak – niet onschadelijk. Bovendien zijn e-sigaretten verslavend. Net zoals in traditionele sigaretten is nicotine een belangrijk bestandsdeel. Hoe jonger iemand daarmee in aanraking komt, des te sneller iemand verslaafd raakt. Bij jonge kinderen kan dat al na een paar dagen. Tot slot wijst onderzoek uit dat het gebruik van een e-sigaret bij jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten.
 
Nijmegen was de eerste stad met een lokaal preventieakkoord. Een van de belangrijkste ambities daaruit is een ‘Rookvrije generatie’ in 2040. De toename van het gebruik van e-sigaretten staat deze ambitie in de weg. D66 maakt zich hier grote zorgen over en stelt daarom vragen aan het college. Fractielid en tevens huisarts Erik Verschuren ‘In de spreekkamer hoor ik ook steeds vaker over het gebruik van de e-sigaret onder steeds jongere kinderen, zelfs bij kinderen op de basisschool. Het wordt in de markt gezet als iets hips, maar ondertussen is het gewoon roken in een nieuw jasje en nog steeds ontzettend verslavend en ongezond. Willen we dat onze kinderen rookvrij kunnen opgroeien, dan moeten we hier echt iets aan doen om het tij te keren.’
 
Ondanks dat de e-sigaret wettelijk gezien alleen verkocht mag worden aan personen vanaf 18 jaar, lijken gebruikers ervan toch steeds jonger. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om de zoete variant van de e-sigaret te verkopen om het gebruik van jongeren te ontmoedigen, maar “experts vrezen dat […] de e-sigaret populair blijft onder de jeugd”. Voor die doelgroep lopen er vanuit de gemeente Nijmegen al preventieprogramma’s, o.a. om het roken van tabak tegen te gaan. Verschuren ‘Van het college wil ik weten wat er lokaal vanuit deze preventieprogramma’s kan worden gedaan om het vapen onder jongeren terug te dringen.’

Bijgevoegd de schriftelijke vragen: https://d66.nl/nijmegen/wp-content/uploads/sites/104/2022/11/Schriftelijke-vragen-college_vapen.docx