Vrij door een betaalbaar huis

Het is voor veel mensen bijna onmogelijk om een woning te vinden in Nijmegen. Er zijn simpelweg te weinig woningen. Daarom gaan we flink bijbouwen. Door te kiezen voor hoogbouw, te zorgen voor goede doorstroming en door verouderde woningbouw te vervangen met nieuwbouw.

We gaan veel meer bouwen

Jij hebt de eerste stappen van je volwassen leven in Nijmegen gezet. Je studeerde hier, of bent hier aan je eerste baan begonnen. Nu ben je toe aan een volgende stap: de studentenkamer achter je laten en misschien wel samenwonen of zelfs een gezin stichten. Je kinderen hier grootbrengen en ijsjes met ze eten op de oevers van de Waal, of met ze naar hun eerste voetbalwedstrijd in de Goffert. Kortom, je wil in onze stad blijven wonen. 
 
Probleem is alleen dat er te weinig huizen zijn om iedereen een toekomst in Nijmegen te geven. Nijmegen behoort zelfs tot de top drie van steden met het grootste woningtekort. 
 
Voor D66 is de Nijmeegse woningnood helaas een bekend probleem. We hebben daarom de afgelopen jaren gezorgd voor meer middenhuur in nieuwbouwplannen. Ook verlichtten we de druk op de woningmarkt met tijdelijke woningen in Dukenburg, Winkelsteeg en rondom het station. Maar hiermee zijn de problemen nog niet opgelost.

Met deze plannen helpen we Nijmegen uit de woningnood: 

  • The sky is the limit! De beste manier om snel meer woningen te bouwen is met hoogbouw. We willen dit doen op de plaatsen waar dit het beste past. Rondom het stations en aan de kades van de Waal willen we op grote schaal woningen bouwen. Deze locaties passen goed bij alleenwonenden, studenten en senioren. 
  • We vergroten het Waalfront. Het Waalfront, de stadsuitbreiding aan de kade van de Waal wordt wat ons betreft een groter. We willen niet stilzitten terwijl we wachten tot de projecten tussen het spoor en de Oversteek zijn afgerond. Er is ruimte voor meer uitbreiding, voor meer woningen die Nijmegen hard nodig heeft. 
  • Woningcorporaties gaan meer bouwen. Woningcorporaties moeten zorgen voor genoeg sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Daarom willen wij met de corporaties afspreken dat zij meer woningen gaan bouwen voor deze mensen. Ook moeten de corporaties zorgen voor meer woonplek op eigen grond door slim te bouwen en bestaande woningen aan te passen. 
  • Meer dure woningen voor meer doorstroming. De woningmarkt zit op slot. Veel mensen in een sociale of middeldure huur- of koopwoning kunnen niet doorstromen naar een groter, duurder huis. Dit komt omdat er niet genoeg aanbod is van duurdere woningen. Door duuredere woningen te bouwen kunnen meer mensen vertrekken uit goedkopere woningen. Zo maken we ruimte voor starters en mensen met een laag inkomen. 
  • Met het slopen van verouderd woningaanbod in Dukenburg en Lindenholt maken we ruimte. In Dukenburg en Lindenholt kunnen oudere woningen worden gesloopt en kan ‘loze ruimte’ worden gebruikt voor nieuwe woningen. We creëren hier ruimte voor koopwoningen, ondernemerschap en creativiteit. Dit bereiken we door in dit gebied de normstelling voor sociale woningbouw en middeldure huur los te laten en collectief particulier opdrachtgeverschap te bevorderen.