Bebouwing op stadseiland Veur-Lent

Vanavond heeft D66 ingestemd met het initiatiefvoorstel om in beperkte mate te gaan bouwen op Veur-Lent. Dit voorstel is in lijn met de uitslag van de eerder gehouden Stadspeiling waarin de gemeente inwoners raadpleegde over hoe zij aankijken tegen verschillende opties voor woningbouw op het Stadseiland. Hoewel D66 liever meer woningen had gezien in de plannen – die hand in hand kunnen gaan met de groene longfunctie van het eiland en bovendien het karakteristieke aanzicht van Veur-Lent juist doen versterken – hebben wij ons op voorhand gecommitteerd aan de uitslag van de stadspeiling.

Raadslid Toon van Gent “Onze fractie had graag meer woningen toegestaan op Veur-Lent. We vinden namelijk dat we tijdens de huidige woningnood in onze stad bouwlocaties niet zomaar uit moeten sluiten. Tegelijkertijd hecht D66 ontzettend veel waarde aan betekenisvolle inwonersparticipatie. Dat betekent in dit geval dat we rekening houden met de uitkomsten van de Stadspeiling. De gemeente heeft inwoners gevraagd mee te denken en de uitkomst daarvan is helder. In zeer beperkte mate bouwen is daarom de enige juiste beslissing om te nemen”.

Uit de stadspeiling kwam de variant ‘Waalpark’ als beste keuze naar voren. Met deze optie is er gekozen voor de meest geringe vorm van bouwen op Veur-Lent. Dit besluit heeft flinke financiële consequenties, omdat de gemeente nu minder inkomsten krijgt uit de verkoop van de bouwgrond. Van Gent: “De miljoenen die de gemeente nu misloopt, moeten ergens anders van worden betaald. Daarom is D66 voor het verhogen van de opbrengst in Hoge Bongerd met andere type woningbouw en het toevoegen van een commerciële strip om het financiële gat zo klein mogelijk te maken”.

De komende jaren zal D66 zich onverminderd inzetten om de enorme woningbouwopgave in onze stad te realiseren, zonder het belang van groen en een prettige leefomgeving uit het oog verliezen. Want iedereen die dat wil, moet op een fijne manier in Nijmegen kunnen wonen.
 
Extra informatie over de plannen kunt u vinden op de website van de Gemeente.
Plannen Stadseiland – Nieuwsdossiers – Nieuws – Gemeente Nijmegen