Nijmegen filevrij maken vraagt om groots omdenken

Échte oplossingen voor de bereikbaarheid van Nijmegen met de auto vragen om groots omdenken. D66 ziet maar één oplossing: investeren in een volwaardige rondweg.

Oversteek niet voldoende

De S100 is de belangrijkste verbinding voor auto’s tussen de invalswegen en de stadswijken. Ondanks de komst van de Oversteek gaat er nog veel doorgaand verkeer door het stadscentrum. Door de Waal die de stad doorkruist en de stuwwal aan de oostkant is een oplossing niet vanzelfsprekend. Daarnaast blijft Nijmegen de komende jaren enorm groeien in de bestaande bebouwde kom. Met de verwachte groei van wonen en werken in Nijmegen moeten we goede bereikbaarheid zien te passen in een kleinere ruimte. Dat vraagt om forse actie op korte en lange termijn.

Een volwaardige rondweg is nodig

Om de bereikbaarheid van de wijken te verbeteren en het stadscentrum te ontlasten breiden we de capaciteit van de S100 uit. Binnen het gebied van de S100 wordt doorgaand autoverkeer door het centrum ontmoedigd door hen een aantrekkelijke andere route aan te bieden. Dit kan alleen als op knelpunten van de S100 en invalswegen meer ruimte voor de auto gecreëerd kan worden. In andere woorden: om minder autoverkeer in het centrum voor elkaar te krijgen is een volwaardige rondweg nodig.

Ambitieuze maatregelen

Ambitieuze maatregelen zijn nodig om een volwaardige rondweg te realiseren. D66 schuwt die maatregelen niet. Wij zien mogelijkheden in het ondertunnelen van wegen of het uitbreiden naar een volwaardige ring naar de oostkant. Als het lukt om de S100 een volwaardige rondweg te maken, zijn ook aanvullende investeringen nodig. Zo is het dan nóg belangrijker om te zorgen voor goede oversteekbaarheid van en naar Nijmegen Lent.