Programma energiebesparing in woningen

Deze week presenteert het college een energiebesparingsplan om tot en met 2030 zoveel mogelijk woningen in Nijmegen te verduurzamen. Een ambitieus plan waarmee Nijmegen een belangrijke stap zet om de ambitie – een energie neutrale stad in 2045 – te realiseren. Ook is er voor het eerst daadwerkelijk gemeentelijk geld beschikbaar gesteld. Tot 2025 wordt er jaarlijks maar liefst €1,7 miljoen gestoken in energiebesparing en isolatie. Een historisch hoog bedrag, maar niet genoeg om ook op de langere termijn uitvoering aan de plannen te geven. Wat D66 betreft pakken we nu door en stellen we ook voor de jaren na 2025 financiële middelen beschikbaar om de energiebesparingsdoelen te realiseren.

De gepresenteerde plannen zijn duurzaam én eerlijk. Enerzijds zet de gemeente in op huizen met de slechtste energielabels, anderzijds zorgt dit plan voor financiële ondersteuning aan inwoners met minder financiële slagkracht. Wethouder Duurzaamheid Tobias van Elferen: “Door twee sporen te bewandelen slaan we twee vliegen in één klap. We zetten in daar waar de meeste energiewinst te behalen valt en zorgen tegelijkertijd voor een lagere energierekening bij de inwoners die dat het hardst nodig hebben.”
 
De fractie van D66 is erg te spreken over de gepresenteerde plannen. Raadslid Léonie Janssen: “D66 pleit al jaren voor meer inzet op energiebesparing en isolatie. Alle energie die we besparen hoeven we immers niet meer duurzaam op te wekken”
Toch is de fractie kritisch. “Het is fantastisch dat er nu zo’n ambitieus plan ligt, maar die bijbehorende financiële middelen zijn slechts tot 2025 gedekt, terwijl het doel is om tot 2030 alle Nijmeegse koopwoningen met een slecht energielabel geïsoleerd te hebben. De vraag rijst dus: moeten die financiële middelen niet ook beschikbaar worden gesteld voor de jaren na 2025? Wat D66 betreft is het antwoord daarop volmondig ‘ja’”, aldus Janssen.
 
De fractie van D66 zal daarom komende woensdag een motie indienen om het college op te roepen om in ieder geval ook voor 2026 het bedrag van €1,7 miljoen voor energiebesparing beschikbaar te stellen. Daarnaast wil de fractie dat in de jaren daarna ook geld wordt gereserveerd voor de ingezette energiebesparingsplannen. Janssen: “Als we iets doen, doen we het goed én maken we het ook af. Alleen zo zal Nijmegen daadwerkelijk een energie neutrale stad kunnen worden.”

Motie: https://d66.nl/nijmegen/wp-content/uploads/sites/104/2023/02/2023.02.01-Motie-energiebesparing-D66.docx