Voorkom dakloosheid onder jongeren

Veel jongeren krijgen vanaf de dag dat ze 18 jaar worden geen jeugdhulp meer. D66-Tweede Kamerlid Rens Raemakers wil niet dat deze kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. Daarom wil hij dat jongeren van 18 jaar voortaan standaard verlengde jeugdhulp wordt aangeboden wanneer zij dakloos dreigen te worden.

Nu biedt een aantal gemeenten wel verlengde jeugdhulp aan, maar wordt de indicatie slechts voor een halfjaar of jaar afgegeven. Andere gemeenten bieden helemaal geen verlengde jeugdhulp aan. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van Rens.

Behoefte jongere centraal

Volgens het Leger des Heils waren er dit jaar 50 procent meer jongeren tussen 18 en 22 jaar dakloos. D66 Kamerlid Rens Raemakers vindt dat onverteerbaar: “Het is moeilijk om te werken aan je toekomst als je niet weet of je vanavond wel ergens een slaapplek hebt. De jongere moet centraal staan, en niet de papieren werkelijkheid. Laten we dus jongeren helpen op een manier die bij ze past. En ze niet loslaten op de dag dat ze 18 zijn geworden. Daarbij moet het niet uitmaken of je in gemeente A of B woont of je verlengde jeugdhulp kan krijgen, en hoelang.”

Verlengde jeugdhulp voor jongeren 18+

Nu is het zo dat in veel gemeenten de jeugdhulp ophoudt wanneer de jongere 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd kan een jongere worden geholpen via de bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar wat D66 betreft wordt de standaard dat de jongere verlengde jeugdhulp wordt aangeboden als deze dakloos dreigt te worden.

Rens Raemakers: “Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen en niet meer bij hun ouders terecht kunnen. Deze kwetsbare jongeren moeten we helpen, en niet de straat opsturen.”

Beste oplossing voor jongere

Het verlengen van de jeugdhulp kan dan goed zijn, omdat bijvoorbeeld de behandeling nog niet klaar is. Of omdat de jongere nog niet op eigen benen kan staan. Uiteraard wordt de jeugdhulp alleen verlengd als dit ook de beste oplossing is voor de betrokken jongere en de jongere dit zelf wil.