Straks weer standaard vast huurcontract

Steeds meer huurders krijgen tijdelijke huurcontracten aangeboden. Maar zodra dit contract afloopt, moeten zij weer op zoek naar een nieuwe plek. Deze woningtrek zorgt voor veel stress en onzekerheid. Gelukkig komt hier met een nieuwe wet een einde aan. Een vast huurcontract wordt weer de standaard. Dankzij een voorstel van de SP en D66 geldt dit straks ook voor studentenkamers.

Op straat gezet

Veel huurders hoppen tegenwoordig noodgedwongen van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Dat brengt stress en woononzekerheid met zich mee. Belangrijke stappen in het leven stellen zij uit, zoals het stichten van een gezin of het vinden van een baan. Of zij durven niet te klagen bij hun huisbaas, als intimidatie plaatsvindt of wanneer er thuis ernstige gebreken zijn zoals schimmel, lekkages of rotte kozijnen. De angst dat hun huurcontract niet wordt verlengd als zij naar de huurcommissie stappen overheerst.

 “Het zicht op een fijn thuis moet weer vanzelfsprekend zijn in Nederland. Ook voor jonge huurders. Zij zijn onze toekomst. Deze wet draagt daaraan bij.”

Faissal Boulakjar

Faissal Boulakjar: “Ik ben blij dat we geregeld hebben dat vaste huurcontracten straks weer standaard worden aangeboden. Dit verbetert de woonzekerheid van veel mensen, omdat zij dan niet meer na amper een paar jaar op zoek moeten naar een nieuwe huurwoning. Het zicht op een fijn thuis moet weer vanzelfsprekend zijn in Nederland. Ook voor jonge huurders. Zij zijn onze toekomst. Deze wet draagt daaraan bij.”

Meer woonzekerheid

In dit coalitieakkoord spraken we af dat vaste huurcontracten weer de norm moeten zijn. Dan hoeven huurders zich geen zorgen meer te maken over of hun tijdelijke huurcontract wel of niet wordt verlengd. Voor D66 is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders hier straks van kunnen profiteren. Niet alleen starters en gezinnen, maar juist ook studenten. Met het voorstel van de SP en D66 worden straks ook vaste huurcontracten standaard aangeboden voor studentenkamers.
De wet is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer. Nu gaat de Eerste Kamer hiernaar kijken. Afhankelijk van de behandeling daar, kunnen de nieuwe regels al per 2024 voor huurders gaan gelden, met ingang van hun volgende huurcontract.

Campuscontract

Met dit voorstel van SP en D66 blijven short-stay contracten (voor uitwisselingsstudenten) en campuscontracten bestaan. Campuscontracten zijn contracten die huurders kunnen afgeven aan studenten in studentenkamers en studentenwoningen voor de nominale duur van hun studie (doorgaans 5 jaar). Na afloop van de studie heeft de pas-afgestudeerde dan tijd om een nieuwe woning te vinden, en weer ruimte te maken voor een nieuwe student. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld ook op campus Uilenstede. Deze campuscontracten verbeteren de doorstroming op de studentenwoningmarkt, maar worden nog amper ingezet door particuliere verhuurders.