Techvisie: Omarm technologie en maak Nederland digitale koploper

Nederland is wat D66-Kamerlid Kees Verhoeven betreft in 2030 de digitale koploper van Europa. Om dit waar te maken moet Nederland nieuwe technologie radicaal omarmen en minstens een miljard euro extra gaan investeren in innovatie en onderzoek.

22.06.2016

20.02.2019

Na vier jaar is het tijd voor een nieuwe techvisie. Daarom schreef Kees Verhoeven een actualisatie van het stuk uit 2016.

Dat staat in de D66 Techvisie die Verhoeven vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken overhandigt. Verhoeven: “D66 wil dat zowel het bedrijfsleven als de overheid er alles aan doet om technologische kansen te benutten, Nederland digitale koploper te maken en alle Nederlanders, van jong tot oud, digiproef te maken. Daarbij moeten we onze privacy beschermen, zorgvuldig omgaan met het internet en alle beschikbare data. Ook moet Nederland gevechtsklaar zijn om cybercrime te voorkomen en aan te pakken. Alleen dan kan iedereen optimaal profiteren van alles wat technologie en het internet ons te bieden heeft.”

Verhoeven waarschuwt ook voor de steeds sneller toenemende invloed van social media bedrijven op het leven van mensen. Hij vindt daarom dat online reuzen zoals Facebook en Google meer verantwoordelijkheid moeten nemen en actief moeten voorkomen dat hun invloed op het leven van mensen niet zorgt voor ongelijkheid en discriminatie. Verhoeven: “De invloed van social media is immens, maar ook onomkeerbaar. Miljoenen Nederlanders maken met veel plezier gebruik van bijvoorbeeld Google en Facebook.

Tegelijkertijd zijn weinigen zich ervan bewust hoe groot de invloed is op hun leven en op de beslissingen die we nemen. Het zijn vaak de bedrijven die bepalen, welke informatie, welk nieuws of welke advertenties je te zien krijgt door middel van je zoekresultaten en welke pagina’s je ‘liket’. Facebook laat bijvoorbeeld aan vrouwen minder vacatures zien van leidinggevende functies dan aan mannen. Mensen zijn zich daarvan onvoldoende bewust. Deze bedrijven moeten daarom door de overheid gedwongen worden om dit te voorkomen en transparant te zijn over hoe de informatie die mensen te zien krijgt tot stand komt zodat mensen hiervan op de hoogte zijn en hier rekening mee kunnen houden. Dit kan door bedrijven te verplichten de werking van zogenoemde algoritmen die hier voor gebruikt worden openbaar te laten maken.”

D66 wil dat de hele samenleving profiteert van de kansen en voordelen van nieuwe technologie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en onze steden. Van jong tot oud moet iedereen dan ook digitaal weerbaar zijn. Verhoeven: “Kinderen moeten van jongs af aan al les krijgen in digitale basisvaardigheden. En geef programmeren, 3D-printen en Big Data ook een prominente plek in het hele onderwijs. De baten van technologie moeten goed verdeeld worden. Wie niet mee kan komen met al deze nieuwe ontwikkelingen moet hulp krijgen.”

Nederland moet voorop durven te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en hier innovatieve ondernemers de ruimte voor bieden. Achterhoedegevechten zijn zinloos, slim inspelen op digitalisering is noodzakelijk. Het kabinet moet daarom niet alleen financieel investeren, maar ook zorgen voor voldoende testlocaties, duidelijke regelgeving en een veilige infrastructuur. Ook moet de overheid zelf niet ingrijpen in de technische kern van het internet, zoals het kabinet in een aantal wetsvoorstellen oppert. Verhoeven: “De wereld verandert razendsnel, denk aan zelfrijdende auto’s en drones. Maar ook aan systemen die bankfraude kunnen terugdringen. De mogelijkheden zijn grenzeloos, faciliteer dit dan ook en hou het open en vrije internet in stand. Daar plukt heel Nederland de vruchten van.”