Stop bedreigingen in de Tweede Kamer

D66 en de ChristenUnie willen een halt toeroepen aan de bedreigingen in de Tweede Kamer. Daartoe dienen zij vandaag een voorstel in.

“Wij willen de voorzitter in staat stellen hard op te treden tegen bedreigingen.”

Jan Paternotte

Jan Paternotte: “Ons voorstel is in feite om een dijk aan te leggen ter bescherming van de bedreigde democratie. Wij willen de voorzitter in staat stellen hard op te treden tegen bedreigingen.”

Gert-Jan Segers: “Het beschermen van het democratisch debat is cruciaal, omdat het de laatste plek is waar we meningsverschillen nog met woorden kunnen beslechten, voordat we met elkaar op de vuist gaan. Bedreigingen ondermijnen het open, democratisch debat en daarmee de democratie. Daar moeten we dus met elkaar een grens trekken.”

Bedreigde democratie

D66 en de ChristenUnie willen alles op alles zetten om de bedreigde democratie te beschermen. Dat is voor hen geen abstracte opdracht. “We zien dat dat wat hier binnen wordt gezegd, buiten de Kamer ook z’n uitwerking heeft”, zegt Gert-Jan Segers. “En dus hebben we niet alleen een verantwoordelijkheid voor elkaar hier, maar ook voor wat buiten gebeurt. Politici hebben een voorbeeldfunctie; het zoeken en vinden van maatschappelijke vrede begint hier, in het parlement. En laten we wel zijn: zo moeilijk is het niet om gewoon fatsoenlijk met elkaar om te gaan.”

Slecht voorbeeld doet slecht volgen

Het voorstel is ook ingegeven door de zorg die beiden partijen hebben over de invloed van de verruwing parlementaire debat op de samenleving. “Wat in de Kamer gebeurt en wordt gezegd dringt door in het echte leven,” zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “De aanvallen op de GGD, bedreigingen van journalisten, met de dood bedreigde wetenschappers, maar ook politieagenten die de orde proberen te handhaven: we hebben dat allemaal gezien. Die aanvallen worden vaak gelegitimeerd en geïnspireerd door wat er zich in de Kamer afspeelt. Dat kan echt niet langer.”

Bedreigen van een persoon

In het voorstel, waarmee de regels voor het debat in de Tweede Kamer zouden wijzigen, wordt het bedreigen van een persoon expliciet aangemerkt als ongeoorloofd gedrag. Kamerleden die zich daar schuldig aan maken krijgen dan een waarschuwing. Als ze niet terugkomen van de bedreiging of ermee doorgaan kunnen ze het woord worden ontnomen en uiteindelijk ook uitgesloten worden van de vergadering.

Vrijheid van meningsuiting

D66 en ChristenUnie erkennen het dilemma van nieuwe regels voor het parlementaire debat. Maar, vinden zij, de vrije meningsuiting komt juist in gevaar als parlementsleden door bedreigingen zich minder vrij voelen om te zeggen wat zij vinden. “Wij vinden: dat kunnen we niet ongestraft laten passeren,” zegt Paternotte. Segers sluit zich daarbij aan: “wij vinden dat de voorzitter moet kunnen handelen als Kamerleden worden bedreigd. Daartoe dienen wij een voorstel in waarvan wij hopen dat het op instemming kan rekenen van onze collega’s.”