Nieuwe stikstofwet beschermt natuur

Naast de coronacrisis wordt Nederland ook geteisterd door de stikstofcrisis. Een crisis die ons land in de greep houdt. De natuur staat onder druk en de bouw van broodnodige woningen ligt vaak stil.

In het najaar van 2019 riep D66 op tot ingrijpen. We moesten intensieve veehouderij flink verminderen om de natuur te beschermen en woningen te bouwen. Het kabinet zet nu een flinke stap in de goede richting. De stikstofwet moet leiden tot 50% minder uitstoot.

Het oude Programma Aanpak Stikstof (de PAS) zorgde voor pappen en nathouden en leidde tot grote onzekerheid voor boeren en de bouwsector. Daar komt nu een einde aan.

We gaan de natuur nu daadwerkelijk beschermen en herstellen. Voor het beschermen van de natuur wordt het budget verdubbeld. Over vijf jaar moet 40% van de natuur weer gezond zijn. In 2035 zelfs 75%.

Er komt 2 miljard euro beschikbaar om de veestapel te verkleinen. We beginnen met het uitkopen van grote vervuilers rondom natuurgebieden die kwetsbaar zijn. Ook investeren we flink in kringlooplandbouw.

De overgang naar kringlooplandbouw speelt een grote rol in deze wet en dat is goed nieuws! Waar mest niet langer een rot product is, maar goed is voor onze bodem. Dieren alleen voer krijgen wat mensen niet kunnen eten, zoals restproducten en insecten. En waar de biologie in plaats van de chemie weer centraal staat. Goed voor de natuur en goed voor de portemonnee van de boer.

Beeld: Met het akkoord over het terugdringen van stikstof versterken we de natuur.

D66 had in oktober een hogere ambitie dan de wetsvoostel dat toen voorlag. Op een flink aantal punten heeft D66 de wet kunnen aanpassen.

– 50 % minder stikstofuitstoot in 2035 in plaats van een kwart.
– De grootste uitstoters in de landbouw worden met voorrang benaderd voor uitkoop.
– In 2025 moet 40 procent van onze natuurgebieden weer gezond zijn en in 2035 75 procent.

“Het is een lang en soms moeizaam proces geweest, waarbij we gelukkig elke dag weer een stap in de goede richting zetten.”

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid D66