Sigrid Kaag tijdens het debat over nieuwe informateur

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de aanstelling van een nieuwe informateur om de formatie weer op te starten. D66-leider Sigrid Kaag voerde namens D66 het woord. Haar hele spreektekst lees je hier.

06.04.2021

Voorzitter,

Deze nieuwe Kamer heeft met de mislukte verkenning een valse start gemaakt. Er is een hoop niet goed gegaan, dat reken ik ook mezelf aan. Een nieuwe start is nodig.

Ik heb vorige week gesproken over de noodzaak van reflectie en bezinning. Over het terugbrengen van de rust. Ik constateer dat het dit weekend niet rustiger of gemakkelijker is geworden.

Wat we nu nodig hebben is rust, rust en rust. Én een zorgvuldig proces. Ik denk dat het ons in dit debat helpt als ik hiervoor reeds in eerste termijn een motie met een voorstel indien, als de Kamer mij dat toestaat.

Voorzitter,

Mijn fractie blijft op basis van de verkiezingsuitslag streven naar een stabiel, breed gedragen en zo progressief mogelijk kabinet waarin zoveel mogelijk Nederlanders zich kunnen herkennen. De grote opgaven van deze tijd – de aanpak van de klimaatcrisis, de kansencrisis in het onderwijs en de afbrokkeling van de rechtsstaat – dulden geen uitstel door chaos en verdeeldheid.

In de eerste verkenningsronde heb ik al gewezen op de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur. De afgelopen week is het belang daarvan alleen maar groter geworden.

De urgentie is hoog. De verantwoordelijkheid van het vertrouwen rust op onze schouders. Daar gaan wij serieus mee om. Dat mogen mensen van ons verwachten.