Sigrid Kaag over de formatie

Terwijl informateur Mariëtte Hamer gesprekken voert met meerdere partijen vond D66-leider Sigrid Kaag het belangrijk de leden van D66 een update te geven over het formatieproces. Hieronder lees je haar e-mail.

16.06.2021

Het is best even geleden dat ik jullie met een mail informeerde over de voortgang van de formatie. De eenvoudige reden daarvoor is dat informateur Mariette Hamer nog steeds bezig is met gesprekken met verschillende partijen. En dat de voortgang dus beperkt is. Het zal jullie niet verbazen dat ik dat liever anders had gezien. Ik heb al eerder gezegd dat we in het landsbelang vaart moeten maken.
 
De verkiezingen zijn inmiddels drie maanden geleden. En nog altijd is het niet gelukt om een aantal partijen aan tafel te krijgen die samen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Er zijn grote woorden gevallen tussen sommige partijen. Dat moet ook kunnen.

Maar ik denk ook: de politiek heeft ook een verantwoordelijkheid om het land verder te brengen, om de problemen van mensen aan te pakken, om na verkiezingen nieuwe doelen te stellen, om een nieuwe horizon na de crisis te schetsen. Dat was onze boodschap tijdens de campagne en dat is de opdracht die wij van de kiezer hebben gekregen. Onze verkiezingswinst rechtvaardigt onze roep om verandering.
 
Deze fase vraagt ook van partijen om niet te blijven hangen in het eigen gelijk, om het goede te willen zien in ideeën van de ander. Dat is zoals ik in de politiek sta. Tijdens de campagne én nu in de formatie. Vechten voor je idealen, maar ook bereid zijn compromissen te sluiten en zo vooruitgang te boeken.

De inzet van onze fractie is onveranderd. Wij spannen ons in voor een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet. Met onze 24 zetels zijn we in deze formatie een autonome kracht, de tweede partij van Nederland. Wij leveren ons niet uit aan andere partijen, maar willen wel heel graag met partijen om ons heen samenwerken om Nederland uit de crisis te loodsen. En om de grote problemen aan te pakken: de kansenongelijkheid, de klimaatverandering, de woningnood, de beschadigde relatie tussen overheid en burger, ons tanende Europese gezag.
 
Jullie kunnen erop rekenen dat dit het kompas van onze fractie blijft. Hoe de formatie ook loopt. 

Intussen proberen we jullie zo goed mogelijk bij te praten, bijvoorbeeld via de online formatiesessies. Het doet me goed dat we via deze weg al meer dan 1.000 leden hebben kunnen bijpraten en naar jullie vragen en ideeën hebben kunnen luisteren. Die betrokkenheid is het fundament onder onze levendige vereniging. Morgen om 17.15 uur kun je weer aansluiten bij zo’n sessie. Mijn collega Hans Vijlbrief geeft daar een update over de actualiteit. Mijn voorganger Alexander Pechtold blikt samen met Wouter Koolmees terug op de formatie van 2017.

Gelukkig is er naast de formatie nog heel veel werk te doen.

Ik geniet ook van de maidenspeeches van onze nieuwe collega’s. Stuk voor stuk bijzondere, persoonlijke verhalen. Het maakt me iedere keer weer trots op het mooie, diverse team dat we zijn.

We houden jullie op de hoogte, dus hopelijk tot snel!