Schaf de verplichte bedenktijd bij abortus af

Na jaren van stilstand op medisch-ethisch gebied is er sinds de start van dit kabinet veel vooruitgang geboekt. De Tweede Kamer stemde voor twee voorstellen om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus af te schaffen en om de abortuspil bij de huisarts beschikbaar te stellen. Komende dinsdag verdedigt fractievoorzitter Jan Paternotte die eerste initiatiefwet in de Eerste Kamer samen met mede-initiatiefnemers PvdA, GroenLinks en VVD.

21.06.2022

Na de Tweede Kamer stemt ook de Eerste Kamer in met deze belangrijke initiatiefwet.

Verplicht nadenken is wantrouwen

Het beëindigen van een zwangerschap is voor vrouwen een ontzettend zware beslissing. Een beslissing die geen enkele vrouw lichtzinnig maakt. Het overgrote gedeelte van de vrouwen die kiest voor abortus heeft voorafgaand aan het gesprek met de arts al goed nagedacht over haar beslissing. Wanneer zij nu, met die goed doordachte beslissing, bij de arts komt is zij verplicht nog vijf dagen te wachten voordat zij de zwangerschap kan afbreken. Onnodig belastend en betuttelend. En in bepaalde gevallen, wanneer er een ernstig ziektebeeld is bij de foetus, traumatiserend.

Respecteer de zelfbeschikking van de vrouw en de professionaliteit van de arts

Met dit wetsvoorstel halen we de verplichting uit de wet. De vrouw kan heel goed met haar arts bepalen of, en zo ja, hoeveel bedenktijd er nodig is. Dat kan korter zijn dan de huidige vijf dagen, maar ook langer. Het voorstel van D66 biedt op die manier ruimte aan zowel de zelfbeschikking van de vrouw als de professionaliteit van de arts. Dit voorkomt veel onnodig leed bij vrouwen die in een noodsituatie zitten.