Ongekende dagen in Den Haag

Lees hier de brief van Sigrid Kaag aan de leden van D66 over de vastgelopen verkenning en hoe nu verder.

02.04.2021

Het zijn ongekende dagen in de geschiedenis van onze partij en van de Nederlandse parlementaire democratie. Twee weken geleden haalden wij voor het eerst meer dan anderhalf miljoen stemmen. Met 24 zetels gingen we de eerste fase van de verkenning met vertrouwen tegemoet.

Het vertrouwen in onze inhoudelijke agenda en in de goede afloop voor ons land is er nog steeds. Maar het vertrouwen in de leider van de VVD en tussen de partijen onderling is geschaad. Mensen moeten na de stembusgang kunnen rekenen op een degelijk en zorgvuldig proces. Dat hebben ze niet gekregen.

De verkenners van de Tweede Kamer, Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, hebben in de eerste fase van de verkenning met de leider van de VVD gesproken over de positie van een Kamerlid van het CDA. Dat is de bron van het ontstane wantrouwen. Deze verkenners zijn daarom ondanks te goeder trouw gehandeld te hebben geheel terecht afgetreden.

Centraal stond daarnaast voor mij en vele andere partijen of en hoe we het vertrouwen nog konden herwinnen. Mijn vertrouwen in de leider van de VVD is aangetast. Dat neem ik Mark Rutte kwalijk, zoals ik ook in het debat heb gezegd. Vooral met het oog op de taak die de kiezer ons beiden heeft gegeven: het herstel van Nederland in de crisis en na de crisis.
 
Daarom heb ik samen met het CDA een motie van afkeuring ingediend. Er komt ook een nieuwe informateur – gezaghebbend en met afstand tot de politiek – om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor herstel van vertrouwen, en zo ja hoe.

Sigrid Kaag dient motie van afkeuring in.

Sigrid Kaag - D66-leider Sigrid Kaag in het debat over de vastgelopen verkenning. Beeld: D66

Het is niet langer vanzelfsprekend dat de leider van de VVD het voortouw zal krijgen in de volgende fase van de verkenning. De komende dagen en weken zullen daarom veel van de kracht en de eenheid van onze partij vragen. Als we onze rust bewaren, kunnen we een belangrijke pijler worden onder het herstel van Nederland. Als we onze vastberadenheid vasthouden, kunnen we de beloftes van onze campagne inlossen: directe actie tegen de dreigende klimaatramp, forse investeringen in onderwijs en het herstel van de rechtsstaat en de Nederlandse positie in Europa.

Mijn dank is groot voor de steun en voor de kritische geluiden.

We doen dit samen.

Sigrid Kaag