D66 wil één Europees migratiesysteem

D66 wil één Europees migratiesysteem, waar alle lidstaten aan meedoen. Alle lidstaten dienen solidariteit en verantwoordelijkheid te tonen. Wanneer lidstaten dat weigeren, moeten zij gekort worden op EU-subsidies. Zo komt er een einde aan de struisvogelpolitiek van een aantal EU-lidstaten.

Sophie in ’t Veld, Europarlementariër voor D66 en lid van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: “Fort Europa werkt niet en is onmenselijk. Muren van prikkeldraad, de Middellandse Zee als slotgracht en samenwerking met schimmige regimes zijn daarvan de trieste uitwassen. En dat omdat we intern onze zaken niet op orde hebben. Gezamenlijk kan Europa deze uitdaging namelijk prima aan. Met ieder voor zich maken we de problemen alleen maar groter.”

Fort Europa werkt niet en is onmenselijk. Muren van prikkeldraad, de Middellandse Zee als slotgracht en samenwerking met schimmige regimes zijn daarvan de trieste uitwassen.

Sophie in ’t Veld, Europarlementariër voor D66

Miljarden euro’s gaan naar het met harde hand terugdringen van migratiestromen. En dat terwijl er nauwelijks wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen, zoals steun bieden aan landen die veel vluchtelingen opvangen. Of legale migratieroutes, zodat mensen niet meer op gammele bootjes hoeven te stappen. Daarnaast mag een realistischer terugkeerbeleid niet ontbreken.

Kamerlid Maarten Groothuizen: “Het Europese migratiebeleid functioneert niet. Europa krijgt het slechtste van twee werelden: geen grip op migratie én mensonterend situaties. Sinds de toegenomen instroom van migranten vanaf 2015 is deze conclusie bij herhaling getrokken. Toch zijn sinds die tijd nauwelijks betekenisvolle stappen gezet richting een oplossing. Het is hoog tijd voor een eerlijke verdeelsleutel en beleid dat werkt.”

Iedereen die vervolgd wordt moet een veilig heenkomen kunnen zoeken, ook in Europa. Dat is voor D66 een keuze voor mensenrechten. Mensen worden het slachtoffer van oorlogen, dictaturen of vervolging op basis van geloof of seksuele geaardheid en genderidentiteit. D66 wil deze mensen niet in de kou laten staan maar in Europees verband opvangen. Hierbij zal als het aan D66 ligt het VN-Vluchtelingenverdrag altijd leidend zijn.

Dit gaat niet enkel om het ‘helpen’ van arbeidsmigranten. Legale arbeidsmigratie kan in het voordeel werken voor iedereen.

1. Herkomstlanden krijgen geld binnen en tegelijkertijd landgenoten terug die geschoold zijn en ervaring hebben.
2. De arbeidsmigrant hoeft geen gevaarlijke overtochten meer te maken. Ze kunnen op een veilige manier ervaring opdoen en geld verdienen.
3. Het land van bestemming wordt voorzien in een behoefte naar arbeidskrachten en kan de kosten van de vergrijzing beter opvangen.

Uiteraard wil D66 dat misstanden worden tegengegaan: dus geen uitbuiting van arbeidsmigranten en streng toezicht op arbeidsvoorwaarden en huisvesting.

D66 komt nu met dit initiatief omdat binnenkort grote EU-plannen aankomen op dit terrein. Die wil D66 beïnvloeden. Dus er beweegt al veel, nu is het moment om iets te bereiken. Europa weet ook op andere zeer moeilijke onderwerpen compromissen te bereiken, denk bijvoorbeeld aan het EU-coronaherstelfonds waarover 4 dagen en nachten is onderhandeld. Het kan dus wel. Dan moeten de EU-lidstaten wel over hun schaduw heen durven stappen. Belangrijk daarbij: de meerderheid van lidstaten die wel vooruit wil met EU asiel- en migratiebeleid moet niet langer de oren laten hangen naar een kleine maar luide minderheid van lidstaten die denkt alles te kunnen blokkeren (Hongarije, Polen, Tsjechië bv).

Zeker. Want het is een feit dat veruit de meeste vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Kijk naar de enorme aantallen Syrische vluchtelingen in de regio: Turkije, Libanon en Jordanië. Die landen vangen al veel meer vluchtelingen op dan Europa, ze verdienen dus onze steun. Opvang in de regio mag echter nooit een gemakkelijk excuus worden om onze grenzen dan maar te sluiten. Ook wij moeten mensen opvangen, onder andere door ze direct uit de vluchtelingenkampen te halen. Dan hoeven ze ook geen smokkelaars te betalen voor een gevaarlijke boottocht over de Middellandse Zee.

Als het aan D66 ligt zou Nederland meer vluchtelingen opnemen direct uit vluchtelingenkampen. Die mensen kunnen zorgvuldig worden gescreend en hoeven bovendien geen gevaarlijke tocht te ondernemen: veel veiliger voor iedereen. Helaas is hier binnen de huidige Nederlandse coalitie geen meerderheid voor. Dit migratieplan gaat vooral over de Europese inzet voor hervestiging.