Maak sport en bewegen vanzelfsprekend voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking is sporten en bewegen nog lang niet zo normaal als voor anderen. Tweederde van hen doet niet aan sport. Terwijl we weten hoe belangrijk bewegen is voor de gezondheid. Daarom zet D66-Kamerlid Jeanet van der Laan zich er samen met politici van de SP en GroenLinks voor in dat sporten vanzelfsprekend wordt. Vandaag zetten zij een eerste – maar belangrijke – stap.

21.06.2021

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan: “Voor D66 is het belangrijk dat iedereen zo vrij mogelijk kan zijn. Dat betekent dat je je vrij kunt bewegen en mee kunt doen. Als er belemmeringen zijn, is het aan ons om je op weg te helpen.”

Mensen met een beperking lopen tegen veel van zulke belemmeringen aan. “Mensen moeten veel drempels overwinnen om überhaupt te beginnen met bewegen, terwijl we weten hoe belangrijk dat is.”

Samen met de Kamerleden Van Nispen (SP) en Westerveld (GL) schreef Van der Laan de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’.

De notitie bevat een analyse van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen gevolgd door voorstellen om daar iets aan te veranderen. Zo willen de SP, D66 en GroenLinks dat sport en bewegen voor mensen met een beperking vanaf 2030 vanzelfsprekend moet zijn. Het ministerie van VWS zou jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang. Ook zijn er voorstellen over de vindbaarheid en bekendheid van de mogelijkheden voor sporters met een beperking, gehandicaptentopsport, het verbeteren van de verstrekking van sporthulpmiddelen en het verminderen van de knelpunten met vervoer. Speciale aandacht is er voor kinderen met een beperking, speeltuinen moeten voor hen toegankelijk worden en er moet aandacht zijn voor zwemonderwijs voor kinderen met een beperking.

Van Nispen, Van der Laan en Westerveld publiceren vandaag deze concept-notitie en roepen betrokkenen op hierop te reageren. Organisaties, sporters, mensen met en zonder beperking, iedereen mag laten weten wat hij of zij van deze voorstellen vindt. Staan de juiste knelpunten en voorstellen er in, ontbreekt er iets, wat kan er beter? Op deze manier kan de notitie verder worden verbeterd en aangevuld.

We willen graag van jou horen hoe jij over deze notitie denkt. Hoe maken we sporten toegankelijker? En wat moeten we absoluut ook benoemen? We horen het graag!