Investeren in klimaat, onderwijs en openbaar vervoer voor toekomstige generaties

Het Groeifonds komt eraan! Met een bedrag van maar liefst 20 miljard euro wil het kabinet investeren in het openbaar vervoer, de aanpak van klimaatverandering, onderwijs en innovatie. Tijden veranderen, dus we moeten de economie klaarmaken voor de toekomst.

Ons land vergrijst, de klimaatcrisis woekert voort. Ook in de toekomst willen we dat onze economie groeit en welvaart van mensen behouden blijft. Met het Groeifonds is er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen in onder andere innovatie, het openbaar vervoer, het tegengaan van klimaatverandering en onderwijs. Dat is heel goed nieuws!

  1. De aanpak van klimaatverandering,
  2. Ons openbaar vervoer, zodat heel Nederland goed verbonden is en we investeren in vervoersmiddelen die goed zijn voor het klimaat. Denk aan een snelle metroverbinding tussen Amsterdam en Almere en het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn tot aan Schiphol.
  3. Onderwijs, zodat de opleidingen klaar zijn voor de banen van de toekomst.
  4. Scholing en omscholing, zodat mensen klaar zijn voor de banen van de toekomst. Zo wordt de schoorsteenveger in de toekomst een monteur voor windmolens.
  5. Investeringen in de economie van de toekomst, zoals kunstmatige intelligentie, robotica en duurzaamheidstechnologie.

Een onafhankelijke commissie van tien deskundigen zal projectvoorstellen van bedrijven, gemeenten, provincies of kennisinstituten beoordelen. Zo wordt voorkomen dat het geld wordt uitgegeven aan politieke kortetermijnwensen, maar we echt investeren in de toekomst.

Foto: Unsplash Beeld: We moeten nu investeren in de aanpak van klimaatverandering, in onderwijs en in het openbaar vervoer. Nu investeren in onze toekomst.