Geef dieren een goed leven

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

D66 wil af van deze bio-industrie. Daarom heeft D66 zich de afgelopen kabinetsperiode ingezet voor een omslag naar kringlooplandbouw waar dieren geen eten meer krijgen dat mensen ook kunnen eten, er sprake is van rijpe, organische mest in plaats van rotte drijfmest en waar we de bodem voeden vanuit de biologie in plaats vanuit chemie.

Er zijn zeker stappen gezet, maar om écht tot kringlooplandbouw te komen hebben we ook het welzijn van gehouden dieren in de landbouw te verbeteren. 


“Met het Actieplan Houden van Dieren doen we voorstellen om de misstanden in de bio-industrie aan te pakken en dieren een goed leven te geven.”

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66

De bio-industrie gaat gepaard met misstanden, zoals overvolle stallen, het levend koken van varkens of overvolle veetransporten. Met het Actieplan Houden van Dieren doen we voorstellen om de misstanden aan te pakken en dieren een goed leven te geven. D66 wil bijvoorbeeld dat er een ombudsman komt voor dierenwelzijn, controles verbeteren en het toezicht op dierenwelzijn door de NVWA niet meer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van landbouw te laten vallen. 

Als we met elkaar de schouders zetten onder kringlooplandbouw, dan helpen we boeren om met minder dieren meer te verdienen, kunnen we de biodiversiteit en het klimaat verbeteren en geven we dieren een levenswaardig bestaan. Goed voor de boer, de aarde en de dieren. 

03.11.2020

Het fokken van dieren voor hun bont is niet te rechtvaardigen. Bontfokkerijen zijn niet meer van deze tijd. Er is daarnaast een kans dat er een link is in de verspreiding van corona en deze fokkerijen. Daarom komt er dankzij het voorstel van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren een importverbond op bont. Geef dieren een goed leven en bescherm onze gezondheid.