Extra geld voor jeugdzorg

Kinderen met gedragsproblemen of jongeren die problemen in het gezin ervaren hebben recht op goede hulp en zorg. Door kinderen op tijd en goed te helpen met goede jeugdzorg vergroten we hun kansen voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat kinderen hulp kunnen blijven krijgen investeren we het komend jaar extra geld in de jeugdzorg. D66 is daar blij mee. 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zo kunnen we zorg veel dichterbij kinderen en gezinnen organiseren. Tegelijkertijd voerde het vorig kabinet Rutte-II een grote bezuiniging door op de jeugdzorg. Hierdoor kwamen gemeenten, maar vooral kinderen en gezinnen, in de knel.

In 2017 maakte D66 zich hard voor extra geld voor de jeugdzorg. 420 miljoen in 2019 en 300 miljoen in 2020. Zo kunnen we meer kinderen helpen. Dankzij de inzet van D66 is er ook in 2021 300 miljoen extra voor de jeugdzorg.

De komende tijd houden we in de gaten of dit voldoende is. Eind dit jaar komt er een onderzoek naar de investeringen in de jeugdzorg.