Erken alle huwelijken in EU

D66 wil dat alle huwelijken die in een EU-lidstaat zijn gesloten, ook erkend worden in andere lidstaten. Nu is dat nog niet altijd het geval. Landen zoals Polen en Bulgarije erkennen bijvoorbeeld niet een in Nederland gesloten huwelijk tussen twee mannen.

Het Europees Hof heeft bevestigd dat huwelijken die in een EU-lidstaat zijn gesloten, rechtsgeldig moeten zijn in andere lidstaten. Maar nog steeds zijn er lidstaten die dit aan hun laars lappen. Ook is er onduidelijkheid over gelijke rechten voor zaken zoals pensioenen en belastingen. Daarom vindt D66 dat er Europese wetgeving moet komen om dit voor eens en altijd goed en eenduidig te regelen.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: “Als je getrouwd bent, en misschien kinderen hebt, wil je dat die liefde en je gezin overal op dezelfde manier worden erkend. En niet dat jouw verbintenis als tweederangs wordt beschouwd. Daarom wil D66 dat elk huwelijk dat in de Europese Unie is gesloten, in de hele Unie op dezelfde manier wordt behandeld.”

De huidige onduidelijke situatie heeft ook gevolgen voor ouderlijk gezag. Nu is het bijvoorbeeld zo dat twee getrouwde vrouwen die een kind krijgen, niet in elke EU-lidstaat automatisch allebei als ouder worden gezien. Dat kan gevolgen hebben als de niet-biologische moeder met het kind op vakantie is. Sommige landen zouden dat juridisch als kinderontvoering kunnen zien.

Bergkamp: “Wij blijven strijden voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in heel Europa. Tot dat is bereikt, willen we dat de Europese Commissie stappen zet om de gelijkheid van het huwelijk te garanderen.”