Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Vera Bergkamp (1971) is sinds september 2012 onderdeel van de Tweede Kamerfractie.

Voor mij zijn persoonlijke vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen regie belangrijk. En waar dat niet lukt: kan de overheid en samenleving bijspringen. Daartoe heb ik de mooie maatschappelijke portefeuille van langdurige zorg, jeugdzorg en cultuur. Dit betekent onder andere hervormingen in de langdurige zorg, zonder de menselijke maat te vergeten. Daarnaast wil ik een betere jeugdzorg realiseren en een economisch stimuleringsklimaat in Nederland krijgen voor de filmsector.

Als voorzitter van COC Nederland heb ik, samen met mijn collega’s, ervoor gezorgd dat kinderen voorlichting krijgen over seksualiteit en seksuele diversiteit. Daarnaast heb ik de discussie over de ‘weigerambtenaar’ breed landelijk aangezwengeld. Als lid van de stadsdeelraad Amsterdam-Centrum heb ik me ingezet om de benodigde bezuinigingen op het welzijnswerk in te voeren, zonder de ‘menselijke maat’ daarbij te verliezen.

Portefeuilles

Langdurige Zorg; Alcohol & Drugs; Art 1. Grondwet; Algemene Wet Gelijke Behandeling; Jeugd (zorg)

Meer van Vera Bergkamp
D66 kent geen dogma's. Het is een partij die zoekt naar de beste oplossing, met een gezond evenwicht tussen het zakelijke en het sociale.
- Vera Bergkamp