Eerste stap gezet om artikel 1 Grondwet uit te breiden met seksuele gerichtheid en handicap

De Tweede Kamer stemde vandaag in met de eerste stap voor een Grondwetswijziging, op initiatief van D66, GroenLinks en de PvdA. Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt op basis van bijvoorbeeld levensovertuiging of geslacht, wordt met dit voorstel expliciet uitgebreid met seksuele gerichtheid en handicaps.

30.06.2020

09.02.2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Met deze stemming in de Eerste Kamer ligt de weg vrij voor een definitieve wijziging van artikel 1 van de Grondwet in de zogeheten tweede lezing. Deze zal na de verkiezingen plaatsvinden, omdat over Grondwetswijzigingen altijd twee keer moet worden gestemd in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: ‘D66 vindt het belangrijk dat Artikel 1 wordt uitgebreid met seksuele gerichtheid en handicaps, omdat het nog beter vastlegt dat discriminatie nooit mag. De Grondwet wijzig je niet zomaar, maar juist daarom is het belangrijk om het te doen. Vrij zijn van discriminatie is zo’n mensenrecht, dat moeten we ook in onze eigen Grondwet goed vastleggen.’

Bergkamp vervolgt: ‘Ik hoor van veel mensen met een beperking en LHBTI’s dat zij zich hiermee enorm gesteund voelen. We hebben nog een wereld te winnen als we discriminatie willen uitbannen, dat hebben we bijvoorbeeld met de hernieuwde opkomst van Black Lives Matter de afgelopen weken wel gezien. Met dit wetsvoorstel laten we zien dat er geen misverstand over kan bestaan, ook discriminatie op grond van handicap en seksuele gerichtheid is niet geoorloofd’.

“Ik hoor van veel mensen met een beperking en LHBTI’s dat zij zich hiermee enorm gesteund voelen.”

Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, woordvoerder emancipatie & initiatiefnemer van het wetsvoorstel

Een Grondwetswijziging duurt langer dan het wijzigen van een gewone wet. De Eerste Kamer moet nog stemmen over het wetsvoorstel, daarna moeten na nieuwe verkiezingen zowel de Tweede als Eerste Kamer nog een keer stemmen over het voorstel, de zogeheten tweede lezing. Om de Grondwetswijziging definitief te maken moeten beide Kamers in de tweede lezing met minstens tweederde meerderheid voor het wetsvoorstel stemmen.