Uitbreiding artikel 1 Grondwet belangrijke stap dichterbij

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Met de beoogde uitbreiding wordt een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid expliciet aan het artikel toegevoegd. Daarmee vallen ze niet meer onder de formulering ‘of op welk grond dan ook‘, waar het artikel sinds de invoering in 1983 mee afsluit. Initiatiefnemers Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) zijn verheugd met deze belangrijke stap.

09.02.2021

Vera Bergkamp (D66): ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap voor gehandicapten, lesbiennes, homo’s en biseksuelen en de hele samenleving. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet met twee discriminatieverboden met seksuele gerichtheid en handicap, stellen we een duidelijke norm. Discriminatie op deze twee gronden is onacceptabel. We laten als politiek zien dat we het belangrijk vinden dat we deze mensen beschermen. Omdat ze houden van wie ze houden, omdat ze zijn wie ze zijn. D66 zal zich ervoor blijven inzetten dat na de verkiezingen de uitbreiding van artikel 1 ook echt gaat gebeuren.‘

Vandaag zetten we een belangrijke stap voor gehandicapten, lesbiennes, homo’s en biseksuelen en de hele samenleving.

Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66

Nevin Özütok (GroenLinks): ‘Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. En het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat niemand gediscrimineerd wordt. Gelukkig hebben we vandaag weer een hele belangrijke stap gezet om de rechten en waardigheid van LHBTI’ers en mensen met een handicap te verankeren in de grondwet.‘

Kirsten van den Hul (PvdA): ‘Anno 2021 worden er in Nederland nog steeds dagelijks mensen gediscrimineerd, omdat ze een handicap hebben, of omdat ze LHBT+ zijn. Dat mogen we nooit en ten nimmer accepteren. Deze mensen verdienen het om expliciet beschermd te worden door onze grondwet. Ik ben ontzettend blij dat we vandaag hier opnieuw een belangrijke stap in hebben kunnen zetten’.

Met deze stemming in de Eerste Kamer ligt de weg vrij voor een definitieve wijziging van artikel 1 van de Grondwet in de zogeheten tweede lezing. Deze zal na de verkiezingen plaatsvinden, omdat over Grondwetswijzigingen altijd twee keer moet worden gestemd in zowel de Eerste als de Tweede Kamer, met minimaal een verkiezing ertussen. Initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA zien er naar uit om de uitbreiding van artikel 1 na de Tweede Kamerverkiezingen van komende maart definitief te maken.