D66: Initiatiefwet voor dubbele nationaliteit Nederlanders

D66 en PvdA/GL dienen maandag een wetsvoorstel in die Nederlanders het recht geeft op twee nationaliteiten. Nederlanders mogen momenteel in principe maar één nationaliteit hebben en verliezen hun Nederlanderschap als ze een andere nationaliteit aannemen. Door een dubbele nationaliteit toe te staan, kunnen Nederlanders makkelijker in het buitenland wonen en werken. De wet regelt ook dat Nederlanders die eerder onbedoeld hun nationaliteit al verloren, deze weer kunnen terugkrijgen.

Het aantal Nederlanders dat in het buitenland woont of werkt, blijft al jaren groeien. Het gaat naar schatting om ten minste 1 miljoen Nederlanders. De bestaande wetgeving zet nadrukkelijk in op het voorkomen van meervoudige nationaliteit. De indieners vinden dat dit Nederlanders onnodig beperkt in hun vrijheden om ergens anders een leven op te bouwen. Het aannemen van de nationaliteit van het land waar iemand zich vestigt kan nodig zijn voor bijvoorbeeld het aankopen van onroerend goed of het aannemen van een baan.

Recht op
eigen keuzes

Sjoerd Sjoerdsma heeft initiatief genomen om tot deze wet te komen. “D66 is de enige partij die echt opkomt voor Nederlanders in het buitenland. De keuze om een leven in het buitenland op te bouwen, mag nooit betekenen dat iemand het Nederlanderschap kwijtraakt en daarmee moeilijker terug kan keren naar Nederland. De initiatiefwet lost alle problemen in één keer op”, aldus Sjoerdsma.

Andersom

Met deze wet komt er ook een einde aan het stigma dat er wat mis is met een dubbele nationaliteit. De initiatiefwet betekent namelijk ook dat er niet langer discussie hoeft te zijn over de dubbele nationaliteit van sommige Nederlanders van buitenlandse komaf. Sommige landen van herkomst staan het zelfs niet toe dat iemand zijn originele nationaliteit loslaat als diegene zich in Nederland vestigt. De wet van D66 en PvdA/GL maakt het voor die groep Nederlanders zonder discussie mogelijk om, desgewenst, een dubbele nationaliteit te behouden