D66 Leiderschap: Wat is jouw verhaal?

Leiderschap is misschien wel het meest gebruikte woord in de politiek en iedereen geeft er een eigen betekenis aan. Google op ‘leiderschap’ en er verschijnen vele hits: situationeel leiderschap, verbindend leiderschap, nieuw leiderschap, authentiek leiderschap, inclusief leiderschap… Tijdens Congres 114 is een motie aangenomen waarin het Landelijk Bestuur werd opgeroepen om de term ‘nieuw leiderschap’ invulling te geven.

tekst Marcella Heijboer
Dit stuk verscheen in februari 2022 in Democraat, het ledenblad van D66.

De afgelopen maanden hebben deelnemers aan trainingen D66 Leiderschap alvast verkend wat hun eigen invulling is. Welke waarden en welk gedrag passen bij D66 en bij jou? Hoe laat je het zien? Het landelijk bureau ontwikkelde een leidraad met als basis de zin Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.

Leiderschap gaat pas leven bij een persoonlijk verhaal dat mensen raakt. Het is extra krachtig als je het kunt verbinden met concrete acties in je D66 rol. Een mooi authentiek verhaal maakt wat je doet geloofwaardiger voor kiezers.

In de landelijke politiek is het persoonlijke verhaal steeds belangrijker geworden. Nieuwe Tweede Kamerleden vertellen in hun maiden speech vaak iets over hun achtergrond en hoe een bijzondere ervaring of gebeurtenis hun politieke ambitie heeft aangewakkerd. Waarom ze zich met hart en ziel inzetten voor een bepaald onderwerp. Bekijk bijvoorbeeld die van Romke de Jong en Lisa van Ginneken.

Sander van Diepen - Beeld: Lisanne van ‘t Riet

Sander van Diepen
Raadslid D66 gemeente Leiden

“Ik ben gemeenteraadslid in Leiden, waar ik in de historische binnenstad woon. Maar ik groeide op in een boerderij op het platteland, tussen de weilanden en de koeien. Mijn ouders zijn melkveehouders.

De basis voor de manier waarop ik politiek bedrijf is daar, aan de keukentafel – dé plek waar op een boerderij alles besproken wordt – gelegd. Mijn vader wilde destijds een nieuwe stal bouwen: moderner, gezonder, beter voor de koeien. Jarenlang werd hij daarin tegengewerkt door de gemeente. Alles moest blijven zoals het was. Ook toen hij het plan had om windmolens te plaatsen – duurzaam, goed voor zijn kleinkinderen, een stap naar voren zetten – werd hij tegengehouden. Geen windmolens in het uitzicht, de status quo moest bewaakt worden.

Als politicus in Leiden geef ik D66 leiderschap vorm door wél ruimte te geven en verandering te stimuleren. Bijvoorbeeld door zonnepanelen toe te staan in het beschermd stadsgezicht. Zodat ook de monumentale binnenstad kan verduurzamen. Door wonen mogelijk te maken boven winkels. En door te kiezen voor hoogbouw. Om zo de woningnood aan te pakken en niet te bouwen in het groen. Met als doel een gezonde, fijne stad voor iedereen om in te wonen.”

Anouschka Biekman - Beeld: Kern Thompson

Anouschka Biekman
Raadslid D66 gemeente Schiedam

“Ik groeide op in Zoetermeer en was een sociaal meisje, met schoolrapporten die voldoende waren om naar de mavo te gaan. In groep 8 deed ik de Cito toets en kreeg ik ‘huishoudschool’ als advies. Mijn moeder, zelf leerkracht, herkende mij niet in de uitkomst. Zij ging in gesprek met mijn meester en gaf aan dat het schooladvies niet paste bij mijn talenten.

Met veel moeite kreeg ze het voor elkaar om mij te laten instromen op een brede scholengemeenschap, waar ik het voordeel van de twijfel kreeg. Deze gebeurtenis werkt lang door. Nog steeds voel ik faalangst bij testen, omdat ik weet welke invloed de uitslag kan hebben. Maar het was ook een enorme drijfveer om me te bewijzen. Na de mavo rondde ik de meao, heao en een Master af.

Als raadslid in Schiedam wil ik mij in een tweede termijn nog meer inzetten om onderadvisering van leerlingen te voorkomen. Landelijk krijgt 73% van de basisschoolleerlingen een mavo/havo/vwo advies; in Schiedam maar 62%. Er wordt vaak gezegd dat gemeentes op onderwijsgebied alleen over huisvesting gaan, maar dit betreft kansengelijkheid en dat kun je op allerlei manieren stimuleren. Door het binnenhalen van specialistische jeugdzorg in scholen, extra lesuren of middelen voor leerlingen die het nodig hebben en het vak docent aantrekkelijker maken. Door mijn eigen ervaring, ben ik extra gemotiveerd!

Martine van Bemmel - Beeld: Jeroen Mooijman

Martine van Bemmel
Raadslid en lijsttrekker D66 gemeente Almere

“Mijn voorbeeld begon klein: een foto op mijn social media van vijf zelfgebakken appeltaarten, die ik afleverde bij het verzorgingstehuis in Almere waar mijn oma woont. April 2020. Bewoners mochten door de coronamaatregelen wekenlang geen bezoek ontvangen, heel sneu.

Vrijwel meteen kwam een stroom reacties op gang. Een collega-raadslid van de PVV was één van de eersten die aanbood om mee te bakken, zodat we ook andere tehuizen in de gemeente van een traktatie konden voorzien. Om een lang verhaal kort te maken: de Almeerse gemeenteraad omarmde het initiatief, raadsleden en fractie-assistenten doneerden geld en er kwam een beetje budget uit de gemeente. De plaatselijke Zorgbakkerij, waar jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking werken, werd ingeschakeld en uiteindelijk zijn er zo’n 2100 taartpunten in zorgcentra afgeleverd.
Ik vertelde dit verhaal tijdens een training D66 Leiderschap, omdat ik elementen uit de leidraad herkende: oog voor het kwetsbare individu hebben, verbinding, empathisch zijn en handelen, buiten je bubbel treden.

En misschien wel het belangrijkste: bij dit initiatief vielen alle lokale politieke verschillen weg: waar we anders opponenten zijn, trokken we nu samen op. Dus: als we elkaar kunnen vinden op zo’n klein onderwerp, waarom zou dat niet kunnen lukken op de grotere thema’s?!”