D66-leden: iedereen is vrij om overal zichzelf te zijn

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht. Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Daarom zien D66-leden nog scherper toe op vrijheid in ons verkiezingsprogramma.

Iedereen is vrij om te geloven. Andersom mag jouw geloof jou niet ernstig beperken in je vrijheid. Jaarlijks worden er ongeveer 60 Nederlandse meisjes en vrouwen achtergelaten in land van herkomst van hun ouders, bijvoorbeeld voor een gedwongen huwelijk.

Ongeveer 40.000 vrouwen in Nederland zijn genitaal verminkt. En elk jaar worden er weer meisjes genitaal verminkt ondanks het verbod hierop. We pakken dit aan met preventieprogramma’s met belangrijke personen uit die gemeenschappen waar verminking plaatsvindt.

Slachtoffers van zedenmisdrijven voelen zich vaak niet veilig om hun verhaal te doen bij de politie. Ze worden niet altijd geloofd. Of ze krijgen te horen dat de kans op een veroordeling laag is. Daarom willen wij een speciale zedenpolitie, die gespecialiseerd is in deze zaken.

Nederlanders met een niet typisch Nederlands klinkende achternaam hebben een kleinere kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, dan mensen met een strafblad. Discriminatie en racisme zijn niet altijd zichtbaar, maar daardoor niet minder aanwezig. De overheid moet daarom doorlopende campagnes opzetten. Om te laten zien wat de impact is van bewust én onbewust discriminerend gedrag.

Je mag nooit worden gediscrimineerd omdat je een beperking hebt. D66 wil dit opnemen in Artikel 1 van de grondwet. Maar dit moeten we ook gaan toepassen, bijvoorbeeld op straat, in de bioscoop en in cafés. In de toekomst willen we daarom niet meer zien dat mensen met een hulphond geweigerd worden omdat hun hond niet mee mag. Ook dat is discriminatie.