Geef alle dieren een beter leven

Het is vandaag Dierendag. Daarom komt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot D66 met zeven plannen om het dierenwelzijn te verbeteren. Want er is in Nederland nog volop ruimte voor verbetering, zowel in de omgang met landbouwdieren als met huisdieren. D66 wil een einde aan de bio-industrie en eraan bijdragen dat huisdieren een gezond en goed leven hebben. Laten we niet alleen op 4 oktober lief zijn voor dieren maar werken aan een cultuur waarin we respectvol met dieren omgaan.

1. Toe naar een
dierwaardige
veehouderij

In het landbouwsysteem van de toekomst wordt het dier niet meer aangepast aan het systeem, maar passen we het systeem aan naar de natuurlijke behoeftes van het dier. Want nu worden dieren letterlijk aangepast aan de stallen. Dagelijks worden koeien onthoornd, kippensnavels afgeknipt en varkensstaarten gecoupeerd. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. Gelukkig heeft de kamer een voorstel van D66 aangenomen om per 2025 alle ingrepen te verbieden. De volgende stap is om de veehouderij dierwaardig te krijgen: dieren moeten genoeg mogelijkheden hebben om naar buiten te gaan en te bewegen, ze moeten kunnen spelen en contact hebben met soortgenoten en de hokken waarin ze gehouden worden moeten groot genoeg zijn.

2. Erkenning van
intrinsieke waarden

We weten dat dieren fysiek en mentaal kunnen lijden. De wetenschap bevestigt dat dieren sterke sociale relaties hebben met elkaar en pijn ervaren wanneer ze gescheiden worden, bijvoorbeeld wanneer een kalfje kort na de bevalling wordt weggehaald bij de moeder. D66 wil dat we dieren niet langer zien als een product, voor consumptie of plezier, maar wezens met bewustzijn en gevoel die met zorg behandeld moet worden.

3. Ombudsman
voor dieren

Om dieren een stem te geven wanneer er sprake is van onrecht, is er een ombudsman nodig die namens hen optreedt. Deze ombudsman moet de bevoegdheid krijgen om gevraagd en ongevraagd te onderzoeken of de overheid en andere instellingen zich houden aan de wet- en regelgeving rondom het in stand houden en verbeteren van dierenwelzijn. Waar dit niet gebeurt, doet de ombudsman zwaarwegende aanbevelingen. Ook zal de ombudsman om (bindend) advies worden gevraagd bij nieuwe wetgeving.

4. Een betere
blik op
dierenwelzijn

Bij de bekende ‘horrorfokker’ in Eersel kon er wettelijk niet goed opgetreden worden waardoor hij jonge honden kon blijven verwaarlozen. Nieuwe wetgeving, die mede door D66 dit jaar is aangepast, zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingegrepen wanneer dieren mishandeld worden. Mensen die hun zorgplicht als vrijblijvend zagen, kunnen nu niet zomaar een nieuw dier kopen. Ook voorkomen we dat dieren overlijden tijdens stalbranden, onder andere door meer controles en betere normen voor vluchtroutes.

5. Dierproeven
alleen bij
uitzondering

Er wordt nog te veel getest op dieren, terwijl er vaak goede (of betere) alternatieven zijn. Dit leidt ertoe dat dieren onnodig pijn hebben of sterven voor niet-werkende medicijnen. Als het anders kan, moet het ook anders. Niet meer testen op dieren als gouden standaard maar eerst kijken naar andere mogelijkheden.

6. We stoppen de
illegale handel in
wilde dieren

Illegale handel in wilde dieren moet stoppen, onder andere door de handelaren harder te straffen. We willen het smokkelen van dieren opsporen op Schiphol en in de haven van Rotterdam. De dieren die in beslag genomen worden, moeten goed worden opgevangen. Bedreigde dieren moeten we beschermen en het risico op een nieuwe pandemie verkleinen.

7. Houden van
huisdieren

Het aantal dieren dat wordt gedumpt in Nederland is toegenomen, het aantal bijtincidenten met honden loopt op tot in de tientallen duizenden en er komen jaarlijks 100.000 zwerfdieren, met name katten, terecht in het asiel. Daarom moeten aanstaande baasjes goed weten waar ze aan beginnen bij de aanschaf van een huisdier. De informatievoorziening moet bij fokkers op orde zijn om zo te voorkomen dat huisdieren toch te duur of te lastig blijken, waarna ze op straat belanden. Voor katten is belangrijk dat ze gechipt zijn. Hondenrassen die gefokt worden op agressieve kenmerken, moeten verboden worden.