Actieplan tegen personeelstekorten

De tekorten aan personeel in het onderwijs, de zorg en technische beroepen raken ons allemaal. Maar wat dreigt is dat deze tekorten de komende jaren niet afnemen, maar toenemen. Steven van Weyenberg – Tweede Kamerlid van D66 – dient daarom een nieuw actieplan in om het tij te keren: “Voer het urenvoordeel in om meer uren werken te laten lonen. Dit scheelt mensen honderden euro’s in de portemonnee.”

Lege klassen en
lange wachtlijsten

Veel mensen maken zich zorgen om de enorme personeelstekorten. Door het uitvallen van een schoolles moeten kinderen soms een dag thuisblijven, waardoor ook hun ouders niet kunnen werken. De woningbouw ligt stil, terwijl veel jongeren wachten op een betaalbaar huis. En als je zonnepanelen of een waterpomp wilt laten installeren, duurt het maanden voordat je een vakprofessional hebt gevonden. Actie is nodig.

Meer geld overhouden
in de portemonnee

D66 springt al langer op de bres om deze problemen op te lossen. Wij willen dat werken meer gaat lonen, door de belasting op arbeid te verlagen en gratis kinderopvang in te voeren. Wij willen het belasting- en toeslagenstelsel radicaal vereenvoudigen, zodat je geen hoge terugvorderingen meer moet betalen als je een paar uur extra gaat werken. Ook willen wij omscholing en zij-instroming naar cruciale beroepen – in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang – makkelijker maken. Maar er is meer nodig.

“We moeten meer uren werken veel meer laten lonen. Zodat we echt iets doen aan de tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom stellen wij het fiscale ‘urenvoordeel’ voor, waardoor iedereen die meer dan drie dagen per week werkt ongeveer 650 euro minder belasting hoeft te betalen.”

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Urenvoordeel voor werkenden

Eén op de vier mensen werkt minder dan drie dagen per week. Als de degene die dat kunnen en willen een paar uur extra per week meer gaan werken, dan vermindert dat niet alleen de werkdruk, maar vergroot dat ook hun financiële zelfstandigheid. Wij stellen voor dat iedereen die meer dan drie dagen werkt, over de eerste €1800 die zij verdienen géén belasting hoeven te betalen. Netto betekent dit een jaarlijks voordeel van minimaal €650. Zo houden mensen meer geld over als zij meer willen werken. Dit urenvoordeel moet niet alleen gelden voor mensen die straks pas meer uren gaan werken of voor mensen die al voltijd werken, maar ook voor mensen die nu al minimaal drie dagen per week werken. Daarmee zetten we een belangrijke stap om de personeelstekorten op te lossen.

Actieplan personeelstekorten

Van Weyenberg presenteerde deze oplossing tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid voor 2024. Naast het urenvoordeel, diende hij namens D66 ook nog andere voorstellen in. Benieuwd? Lees dan hieronder ons volledige actieplan met nieuwe plannen om de personeelstekorten tegen te gaan.