Nieuw leiderschap: onderwijs en kansengelijkheid

Sigrid Kaag over waarom onderwijs bij D66 op één staat.

Sigrid Kaag – Foto: Jeroen Mooijman

Deze crisis onthult menselijke veerkracht en dat is prachtig om te zien. Maar het legt ook iets pijnlijks bloot: de ongelijkheden tussen mensen die er al waren, zijn alleen maar scherper zichtbaar geworden.

Sigrid Kaag: “In 2017 kwam ik terug naar Nederland. Ik herkende nog steeds veel. Overwegend gelukkige mensen in een vrij en veilig land – en geloof me, ik heb anders gezien in deze wereld. Maar ik zag ook meer. En daar schrok ik van. We zijn minder één land dan voorheen. Een periode die ons land zo rijk heeft gemaakt heeft sommigen heel veel gebracht, maar anderen weinig tot niks.”

En dat is waar. Laten we naar de cijfers kijken. De rijkste 10% bezit inmiddels bezit tweederde van het totale vermogen. Bijna 1 miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 260.000 kinderen. Als je solliciteert kun je nog beter een strafblad hebben dan een buitenlandse achternaam.

Hard werken bepaalt niet langer hoe ver je komt. De Nederlandse belofte hapert. De belofte dat verdienste en hard werk bepalen hoe ver je komt. Het is aan de politiek om die belofte weer voor mensen waar te maken.

De politiek praat veel over gelijke kansen en het belang daarvan. Maar een gelijke kans garandeert geen rechtvaardigheid. We praten veel over het belang van verbinding, maar als we daar echt werk van willen maken is meer nodig.

De politiek heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Dat begint bij een nieuwe houding. Bij het zelfvertrouwen om politiek meer te laten zijn dan dag-tot-dag management of gevechten op de vierkante meter. Bij de bereidheid om verder te kijken dan de crisis van vandaag. Zodat Nederland weer Nederland kan worden.

“Het is aan de politiek om mensen weer perspectief te geven. Dat begint zo vroeg mogelijk. Door gratis kinderopvang. Door flink te investeren in goed onderwijs.”

— Sigrid Kaag

Ons ideaal

We praten niet langer over gelijke kansen. We gaan het doen. Zodat ieder kind straks vrij kan zijn om de toekomst te kiezen van zijn of haar dromen.

We investeren daarom in gelijke kansen met de beste scholen en met leraren die weer tijd hebben voor ieder kind. In een langere en rijkere schooldag, waarin ieder kind toegang krijgt tot sport, muziek, huiswerkbegeleiding en gezond eten. In gratis kinderopvang. Echte oplossingen.

Echte oplossingen

  1. Rijkere en langere schooldag met sport, muziek, huiswerkbegeleiding en gezond eten.
  2. Gratis kinderopvang.
  3. Met nationale regie bouwen we ministens een miljoen huizen. Voor jong en oud.
  4. Nieuwe studiebeurs voor veel meer studenten. En compensatie voor huidige studenten.
  5. Leven lang leren?

Dit zijn onze plannen voor Nederland