Nieuw leiderschap: onderwijs en kansengelijkheid

Sigrid Kaag over waarom onderwijs bij D66 op één staat.

Sigrid Kaag - Beeld: Jeroen Mooijman

Deze crisis onthult menselijke veerkracht en dat is prachtig om te zien. Maar het legt ook iets pijnlijks bloot: de ongelijkheden tussen mensen die er al waren, zijn alleen maar scherper zichtbaar geworden. Ook in het onderwijs.

Een kind dat een fijne laptop, een eigen kamer en genoeg hulp van ouders heeft, loopt weinig leerachterstand op. Moet je een kamer delen met je broertjes en zusjes, heb je een oude laptop en hebben je ouders weinig tijd om te helpen? Dan loop je een grotere leerachterstand op. De coronacrisis vergroot de verschillen tussen kinderen.

Maar deze ongelijkheden waren er ook al voor de coronacrisis. Kunnen je ouders bijlessen betalen, of is daar thuis geen geld voor? Is je broodtrommel elke dag gevuld of niet? Kan je na school naar muziek- en sportles of moet je naar huis om op je jonge broertjes en zusjes te passen?

Ieder kind verdient gelijke kansen. Daarom hebben wij een uitgebreide onderwijsvisie geschreven. Daarin staan plannen voor gelijke kansen.

We maken kinderopvang gratis. Zo leren en spelen kinderen al op jonge leeftijd samen. Met een rijke schooldag staan de schoolgebouwen niet leeg na de schoolbel: alle kinderen maken kennis met sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Kleinere klassen zorgen er niet alleen voor dat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient, maar het is ook fijn voor de leraar.

De politiek praat veel over gelijke kansen en het belang daarvan. Maar een gelijke kans garandeert geen rechtvaardigheid. We praten veel over het belang van verbinding, maar als we daar echt werk van willen maken is meer nodig.

De politiek heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Dat begint bij een nieuwe houding. Bij het zelfvertrouwen om politiek meer te laten zijn dan dag-tot-dag management of gevechten op de vierkante meter. Bij de bereidheid om verder te kijken dan de crisis van vandaag. Zodat Nederland weer Nederland kan worden.

“Het is aan de politiek om mensen weer perspectief te geven. Dat begint zo vroeg mogelijk. Door gratis kinderopvang. Door flink te investeren in goed onderwijs.”

— Sigrid Kaag

We praten niet langer over gelijke kansen. We gaan het doen. Zodat ieder kind straks vrij kan zijn om de toekomst te kiezen van zijn of haar dromen.

We investeren daarom in gelijke kansen met de beste scholen en met leraren die weer tijd hebben voor ieder kind. In een langere en rijkere schooldag, waarin ieder kind toegang krijgt tot sport, muziek, huiswerkbegeleiding en gezond eten. In gratis kinderopvang. Echte oplossingen.

  1. Rijkere en langere schooldag met sport, muziek, huiswerkbegeleiding en gezond eten.
  2. Gratis kinderopvang.
  3. Met nationale regie bouwen we ministens een miljoen huizen. Voor jong en oud.
  4. Nieuwe studiebeurs voor veel meer studenten. En compensatie voor huidige studenten.
  5. Leven lang leren?